Dotychczas dotacje unijne działały najczęściej na zasadzie refundacji, czyli najpierw realizowałeś projekt a następnie przedstawiałeś faktury zakupu i otrzymywałeś zwrot dotacji z urzędu. Żeby zrealizować projekt przedsiębiorcy często sięgają po środki zewnętrzne. Czy warto zatem sfinansować projekt leasingiem?

W przeszłości rozliczanie leasingu przy dotacjach unijnych było niekorzystne. Wypłata dotacji następowała bowiem w transzach i obejmowała tylko część kapitałową kilku zapłaconych rat leasingowych. Dla beneficjentów oznaczało to składanie wielu wniosków o płatność (osobny dla każdej transzy) i wiele wizyt w urzędach, żeby rozliczyć się z całości dotacji. Dodatkowo jeśli umowa leasingu trwała dłużej, niż maksymalny termin rozliczenia projektu, część wykraczająca poza okres umowy o dofinansowanie nie była refundowana.

Z tego powodu przedsiębiorcy częściej wybierali kredyt jako formę finansowania inwestycji z dotacjami unijnymi. Niektóre firmy leasingowe, aby skutecznie konkurować na tym polu z bankami wprowadziły do swojej oferty pożyczki pod dotacje unijne. Są one nadal dostępne w ofercie leasingodawców.

https://youtu.be/IAkkphLiORc

Aktualne zasady rozliczania dotacji

Od 14 maja 2010 r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w życie weszła możliwość jednorazowej refundacji (zwrotu dotacji) przy leasingu. Obecnie nie musisz już zanosić do urzędu potwierdzeń zapłaty rat leasingu a podstawą do wypłaty są koszty zakupu poniesione przez firmę leasingową. Kwota zwrotu przelewana jest bezpośrednio na konto leasingobiorcy. Możesz przy tym korzystać zarówno z leasingu finansowego, jak i operacyjnego.

Krok po kroku

Żeby skorzystać z nowych zasad powinieneś:

  1. Uzyskać od firmy leasingowej promesę zawarcia umowy leasingu.
  2. Przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go wraz z promesą do właściwego urzędu z zaznaczeniem chęci refundacji transakcji leasingu.
  3. Podpisać umowę leasingu, jednakże nie wcześniej, niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
  4. Upoważnić firmę leasingową do poniesienia kosztu kwalifikowanego w Twoim imieniu. Na tej podstawie firma leasingowa przekazuje Ci fakturę zakupu, będącą (obok umowy leasingu) podstawą do otrzymania dotacji.
  5. Podpisać umowę o dofinansowanie. Dotacja zostanie przelana na Twoje konto, bez udziału firmy leasingowej.

Reasumując jeśli ubiegasz się o dotację unijną i będziesz potrzebował finansowania na realizację projektu możesz rozważyć leasing jako formę finansowania, gdyż możliwe jest rozliczenie dotacji jednym wnioskiem o płatność.

Możesz także wybrać pożyczkę leasingową. Sprawdź ofertę!

Poprzedni post

Jak zakończyć umowę leasingu przed czasem?

Następny post

Dlaczego leasing pożyczka jest dla lekarzy korzystniejsza niż leasing?