Auto w leasingu a konfiskata za jazdę po alkoholu. 14 marca 2024r w życie weszły przepisy dotyczące konfiskaty samochodu pijanym kierowcom. Czy konfiskata dotyczy również pojazdów w leasingu? Co dalej z umową leasingu?

leasing samochód

14 marca 2024 zaczęły obowiązywać przepisy o konfiskacie pojazdów pijanym kierowcom. Samochody stracą nietrzeźwi kierowcy mający powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi.

O wymiarze kary zadecyduje sąd, który zważywszy na okoliczności może zasądzić konfiskatę pojazdu albo karę pieniężną na równowartość pojazdu. Pod uwagę będą brane stężenie alkoholu we krwi oraz to czy nietrzeźwy kierujący spowodował wypadek. Jeśli spowodował – sąd może orzec konfiskatę pojazdu już po przekroczeniu 0,5 promila alkoholu we krwi.

Co się dzieje, gdy nietrzeźwy kierowca prowadzi auto będące własnością firmy leasingowej? Czy wtedy również grozi konfiskata samochodu?

W sytuacji, gdy kierowca nie jest wyłącznym właścicielem pojazdu sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu. Wartość pojazdu określana jest na podstawie kwoty z polisy ubezpieczeniowej. Zatem w przypadku samochodów w leasingu nie będzie skonfiskowany pojazdu, ale zasądzona kara może być niezwykle dotkliwa, zważywszy na ceny leasingowanych pojazdów.

Jeżeli pijany kierowca leasinguje samochód premium, np. Porsche kara może opiewać na kilaset tysięcy złotych. Kary nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ani odliczyć od niej podatku VAT. Nietrzeźwy przedsiębiorca kierujący pojazdem ponosi więc dodatkowo konsekwencje podatkowe.

Zarówno w leasingu operacyjnym, jak i leasingu finansowym właścielem pojazdu pozostaje firma leasingowa.

Problem konfiskaty może pojawić się w aucie finansowanym kredytem samochodowym lub pożyczką leasingową. Tutaj bowiem właścicielem pojazdu jest kredytobiorca lub pożyczkobiorca. W przypadku, gdy kierowca nie jest wyłącznym właścicielem będzie kara zamiast konfiskaty – jeśli więc bank wpisany jest w dowód rejestracyjny nie będzie przepadku samochodu.

Ale czasami banki i firmy leasingowe stosują jako zabezpieczenie jedynie przewłaszczenie na zabezpieczenie, w tym częściowe lub warunkowe. Teoretycznie przewłaszczenie przenosi własność pojazdu na wierzyciela (a więc bank lub firmę leasingową). Czy w tej sytuacji nie będzie konfiskaty samochodu? Czas pokaże.

Jeśli z kolei pojazd jest środkiem trwałym przedsiębiorcy to jego konfiskata skutkuje brakiem możliwości zamortyzowania jeszcze niezamrtyzowanej kwoty.

Czy po zapłacie kary leasingobiorca nadal będzie mógł użytkować leasingowany pojazd na dotychczasowych zasadach? Czy leasingodawca może przyjąć, że jazda pod wpływem alkoholu stanowi naruszenie warunków umowy, co może skutkować wypowiedzeniem umowy z winy leasingobiorcy?

Na te pytania poznamy z czasem odpowiedź.

Pojawiają się również wątpliwości czy po utracie prawa jazdy na skutek jazdy w stanie nietrzeźwym leasingobiorca nadal może zaliczać opłaty leasingowe w koszty działalności i użytkować pojazd w firmie. W końcu jeśli nie ma prawa jazdy to nie może kierować pojazdem i użytkować go w firmie. Być może w tej sytuacji lepszym wyjściem będzie zakończenie leasingu przed czasem lub cesja leasingu?

Szukasz leasingu? Sprawdź u nas lub wypełnij formularz na dole strony.

Leasing urządzeń

Leasing maszyn

Leasing samochodów

Jeśli nie masz jeszcze wybranego dostawcy możemy zarekomendować sprawdzoną firmę.

Wpisy powiązane tematycznie:

Wykup z leasingu – jak to zrobić dobrze?

Sposoby na tani leasing

5/5 - (3 votes)

Poprzedni post

Leasing stacji transformatorowej

Następny post

Leasing urządzeń na wynajem dla użytkownika końcowego

Wyszukaj:

O autorze

Mikołaj Łagowski

Mikołaj Łagowski

Właściciel firmy Leason. Z branżą leasingową związany od 2008r. Wyleasingował 1000+ maszyn oraz linii technologicznych i 700+ samochodów dla klientów z całej Polski.

mikolaj.lagowski@leason.pl Tel. +48 508 747 525

Pon. - Pt. 9:00 - 16:00, Działamy online.