Leasing jako tania alternatywa dla zakupu za gotówkę. Koniec roku sprzyja inwestycjom oraz generowaniu kosztów w celu zoptymalizowania podatków. Przedsiębiorcy szukający kosztów mogą zdecydować się na zakup maszyny za gotówkę. Dzięki temu mogą jednorazowo odliczyć VAT. Ale co z podatkiem dochodowym?

leasing alternatywa dla gotówki

Leasing jako tania alternatywa dla zakupu za gotówkę

Mali podatnicy mają możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji. Według fiskusa małym podatnikiem w 2016 r. jest podmiot, u którego w 2015 r. wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła kwoty 5.092.000 zł (1.200.000 euro). Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 000 euro rocznie, w 2016 r – 212 000 zł (źródło Gofin).

Wiele nowych maszyn kosztuje ponad 50 000 EUR i nie mieści się w całości w limicie jednorazowej amortyzacji. Tymczasem dla większości maszyn potrzeba 7 lat na zamortyzowanie. Ponadto jeśli firma nie jest małym podatnikiem limit jednorazowej amortyzacji nie przysługuje.

Jak zatem zaliczyć zakup obrabiarki w koszty szybciej, niż w 7 lat? Jak w krótkim czasie wygenerować duży koszt, który pozwoli odliczyć VAT oraz zmniejszy podstawę opodatkowania?

Z pomocą przychodzi leasing, jako tania alternatywa dla zakupu za gotówkę

W leasingu operacyjnym każda opłata jest kosztem uzyskania przychodu i można od niej odliczać VAT. Na leasing operacyjny składają się: pierwsza wpłata, raty leasingu i wykup.

Pierwsza wpłata (wkład własny) stanowi od 0 do 45 proc. wartości przedmiotu leasingu. Jeśli więc szukamy dużego kosztu i zdecydujemy się na maksymalną wpłatę, to jednorazowo można zaliczyć w koszty 45 proc. ceny zakupu.

Aby spełniać wymogi prawa, umowa leasingowa musi trwać przez co najmniej 40 proc. standardowego czasu amortyzacji. Dla większości maszyn jest to min. 3 lata. Zatem tyle zajmuje zaliczenie w koszty zakupu.

W którym momencie można zaksięgować koszt z tytułu pierwszej wpłaty?

Najczęściej tuż przed odbiorem przedmiotu leasingu. Istnieje jednak rozwiązanie, w którym otrzymujemy fakturę za pierwszą wpłatę jeszcze w miesiącu jej dokonania.

Aby tak się stało, należy wpłacić zaliczkę dilerowi, a następnie dopłacić różnicę do leasingodawcy do ustalonej wysokości pierwszej wpłaty, np. 45 proc. Można też całość wpłacić do leasingodawcy. Wtedy leasingodawca wystawi fakturę na 45 proc. ceny w miesiącu wpłaty, nawet jeśli do odbioru zostało kilka miesięcy. Wcześniej poprosi jeszcze dilera o podpisanie kompensaty na wysokość wpłaconej zaliczki, tj. jeśli diler dostał zaliczkę.

Nie jest to rozwiązanie standardowe, gdyż wiele dużych firm leasingowych wystawia faktury za pierwszą wpłatę dopiero w miesiącu odbioru przedmiotu leasingu lub dopuszcza możliwość wcześniejszego zafakturowania tylko części pierwszej wpłaty, np. 10 proc.

Co jeśli 45 proc. to nadal zbyt mało?

W takiej sytuacji można rozważyć podniesienie pierwszej raty leasingu do np. 10 – 15 proc. Wyższe wartości również wchodzą w grę za zgodą leasingodawcy. Zatem w sytuacji, gdy np. spodziewamy się dostawy na koniec roku możliwe jest przyspieszenie fakturowania pierwszej raty leasingu na miesiąc odbioru (zamiast miesiąc po odbiorze). Dzięki temu koszty uzyskujemy jeszcze w bieżącym roku.

Leasing to tania alternatywa dla zakupu za gotówkę – przykład

Firma Nowak Sp. z o.o. zamierza kupić nowe centrum obróbcze CNC za 170 000 euro. W sierpniu 2016 r. zamówili maszynę i wpłacili 10 proc. zaliczki do sprzedawcy. Spodziewają się dostawy w grudniu 2016 r. Zdecydowali się na leasing i chcą jak największą część maszyny zaliczyć w koszty jeszcze w 2016 r.

Skorzystali z następującego wariantu leasingu:

 • Pierwsza wpłata 45 proc.
 • Pierwsza rata leasingu podwyższona do 15 proc.
 • Leasing na 3 lata – najkrótszy możliwy dla centrum obróbczego CNC
 • Wykup 20 proc. – najniższy możliwy po 3 latach dla centrum obróbczego CNC

W grudniu 2016 r. firma dopłaca 35 proc. leasingodawcy. Leasingodawca wystawia w grudniu fakturę na 45 proc. wartości maszyny. Odbiór nastąpi w grudniu i pierwsza rata leasingu fakturowana jest także w grudniu, bo wyraził na to zgodę leasingodawca.

Jakie są korzyści powyższego rozwiązania?

 • Firma zaliczy w koszty 60 proc. ceny maszyny jeszcze w 2016 r., dzięki czemu istotnie zmniejszy wysokość VAT należnego oraz podatku dochodowego za ten rok.
 • Z uwagi na dużą spłatę kapitału na początku leasingu kolejne raty są bardzo niskie, podobnie jak koszt leasingu.
 • Pod koniec leasingu Nowak Sp. z o.o. wystąpi do leasingodawcy z wnioskiem o rozłożenie wykupu na kilka rat (np. 6), zaksięgowanych identycznie, jak raty leasingu. Dzięki temu szybciej zaliczy go w koszty działalności. Gdyby firma wykupiła centrum obróbcze CNC zgodnie z harmonogramem za 20% wartości – zaistnieje konieczność amortyzacji maszyny zgodnie z przepisami.
 • Pełna amortyzacja maszyny zajmie 3,5 roku (3 lata leasing + 6 miesięcy wykup), zamiast 7 lat. Dodatkowo leasing pozwala precyzyjnie zaplanować moment wystąpienia wysokiego kosztu z wyprzedzeniem czasowym.

Jak widzimy leasing jest elastyczną formą finansowania. Pozwala dostosować harmonogram spłat do potrzeb co ma przełożenie na korzyści podatkowe. Przy konfiguracji z wysoką pierwszą wpłatą i jak najkrótszym czasem spłaty kosztuje niewiele i może być doskonałą alternatywą dla zakupu za gotówkę.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Wykup z leasingu – jak to zrobić dobrze?

Do 70% auta w koszty na koniec roku dzięki leasingowi

Chcesz skorzystać z podobnego rozwiązania?

  5/5 - (7 votes)

  Poprzedni post

  Leasing używanej tokarki [case study]

  Następny post

  Leasing linii do zwijania blachy za 980 tys. zł [case study]