This is my archive

Leasing maszyn CNC

Obok maszyn budowlanych maszyny CNC, czyli sterowane numerycznie, są jednymi z najczęściej leasingowanych. Firmy leasingowe chętnie je finansują. Jest ku temu wiele powodów – są długowieczne i dobrze trzymają wartość, cechuje je duży rynek wtórny. Czego możesz się zatem spodziewać ze strony leasingodawców, jeśli zależy ci na leasingu maszyny CNC?

 

Wiek maszyn CNC

Najprościej wyleasingujesz nowe maszyny CNC, ale w leasing możesz wziąć też maszyny używane. Ilu letnie? To zależy od firmy leasingowej. U nas możesz wyleasingować nawet 20-letnie maszyny. Możesz przeczytać więcej o leasingu używanych maszyn do obróbki metalu np. na temat używanej tokarki.

 

Procedura uproszczona?

Tak, choć prostota tej procedury wynika najczęściej z szybkiego czasu oceny wniosku. Zwykle zostaniesz poproszony o dostarczenie dokumentów finansowych, informacji o maszynie oraz wypełnionego wniosku leasingowego. W zależności od ceny obrabiarki CNC oraz roku produkcji mogą być potrzebne dokumenty dodatkowe.

Różne firmy leasingowe mają różne pułapy oceny wniosku w procedurze uproszczonej. Leasing jednej maszyny CNC najczęściej mieści się w limicie, dwóch – często go przekracza.

 

Na ile lat leasing CNC?

Zwykle między 3 a 5 lat. U nas zakres jest szerszy. Nowe maszyny CNC leasingujemy nawet na 7 lat. Przy dużych inwestycjach możliwe są także dłuższe leasingi. Jeśli z kolei chcesz leasingować obrabiarkę CNC tylko ze względu na koszty – mam dla ciebie ciekawe rozwiązanie leasing i mniejsze podatki.

 

Ile trwa załatwienie leasingu CNC?

Zwykle od 1 do 2 tygodni, jeśli maszyna CNCtokarka, centrum obróbkowe, frezarka – jest dostępna od ręki. Jeśli nie – dochodzi czas oczekiwania na maszynę. Formalności leasingowe trwają dłużej dla maszyn używanych, najczęściej kiedy niezbędna jest wycena.

 

Dlaczego warto leasingować maszyny CNC?

Oto kilka powodów:

 • Możesz zaliczyć zakup w koszty nawet dwa i pół razy szybciej niż przy zakupie za gotówkę.
 • Leasing nie obniża zdolności kredytowej!
 • Jest to szybkie finansowanie, ponieważ możliwe jest zorganizowanie wszystkiego w ciągu tygodnia a niekiedy szybciej.
 • Jest to jedno z najtańszych źródeł finansowania na rynku.
 • Wymaga niewielkiej ilości dokumentów w porównaniu do kredytu.
 • Pomaga zoptymalizować wysokość płaconych podatków.
 • Pozwala ustawić różną wysokość rat w sezonie i poza nim.
 • Chroni majątek przed komornikiem.

Zobacz także co jest tańsze – leasing finansowy czy pożyczka/kredyt na przykładzie zakupu nowej frezarki.

 

Zainteresowany leasingiem maszyn CNC?

Sprawdź naszą ofertę leasingu maszyn >>

 

Jeśli dopiero zamierzasz założyć firmę i chcesz wyleasingować tokarkę lub frezarkę przeczytaj wpis o leasingu dla nowych firm.

Jeśli cena zakupu nie przekracza 50 000 zł netto możesz również skorzystać z leasingu online już od 1 dnia działalności.

:

Leasing jako tania alternatywa dla zakupu za gotówkę i doskonały czynnik kosztotwórczy

Koniec roku sprzyja inwestycjom oraz generowaniu kosztów w celu zoptymalizowania podatków. Przedsiębiorcy szukający kosztów mogą zdecydować się na zakup maszyny za gotówkę. Dzięki temu mogą jednorazowo odliczyć VAT. Ale co z podatkiem dochodowym?

 

Mali podatnicy mają możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji. Według fiskusa małym podatnikiem w 2016 r. jest podmiot, u którego w 2015 r. wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła kwoty 5.092.000 zł (1.200.000 euro). Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 000 euro rocznie, w 2016 r – 212 000 zł (źródło Gofin).

Wiele nowych maszyn kosztuje ponad 50 000 EUR i nie mieści się w całości w limicie jednorazowej amortyzacji. Tymczasem dla większości maszyn potrzeba 7 lat na zamortyzowanie. Ponadto jeśli firma nie jest małym podatnikiem limit jednorazowej amortyzacji nie przysługuje.

Jak zatem zaliczyć zakup obrabiarki w koszty szybciej, niż w 7 lat? Jak w krótkim czasie wygenerować duży koszt, który pozwoli odliczyć VAT oraz zmniejszy podstawę opodatkowania?

 

Z pomocą przychodzi leasing

W leasingu operacyjnym każda opłata jest kosztem uzyskania przychodu i można od niej odliczać VAT. Na leasing operacyjny składają się: pierwsza wpłata, raty leasingu i wykup.

Pierwsza wpłata (wkład własny) stanowi od 0 do 45 proc. wartości przedmiotu leasingu. Jeśli więc szukamy dużego kosztu i zdecydujemy się na maksymalną wpłatę, to jednorazowo można zaliczyć w koszty 45 proc. ceny zakupu.

Aby spełniać wymogi prawa, umowa leasingowa musi trwać przez co najmniej 40 proc. standardowego czasu amortyzacji. Dla większości maszyn jest to min. 3 lata. Zatem tyle zajmuje zaliczenie w koszty zakupu.

 

W którym momencie można zaksięgować koszt z tytułu pierwszej wpłaty?

Najczęściej tuż przed odbiorem przedmiotu leasingu. Istnieje jednak rozwiązanie, w którym otrzymujemy fakturę za pierwszą wpłatę jeszcze w miesiącu jej dokonania.

Aby tak się stało, należy wpłacić zaliczkę dilerowi, a następnie dopłacić różnicę do leasingodawcy do ustalonej wysokości pierwszej wpłaty, np. 45 proc. Można też całość wpłacić do leasingodawcy. Wtedy leasingodawca wystawi fakturę na 45 proc. ceny w miesiącu wpłaty, nawet jeśli do odbioru zostało kilka miesięcy. Wcześniej poprosi jeszcze dilera o podpisanie kompensaty na wysokość wpłaconej zaliczki, tj. jeśli diler dostał zaliczkę.

Nie jest to rozwiązanie standardowe, gdyż wiele dużych firm leasingowych wystawia faktury za pierwszą wpłatę dopiero w miesiącu odbioru przedmiotu leasingu lub dopuszcza możliwość wcześniejszego zafakturowania tylko części pierwszej wpłaty, np. 10 proc.

 

Co jeśli 45 proc. to nadal zbyt mało?

W takiej sytuacji można rozważyć podniesienie pierwszej raty leasingu do np. 10 – 15 proc. Wyższe wartości również wchodzą w grę za zgodą leasingodawcy. Zatem w sytuacji, gdy np. spodziewamy się dostawy na koniec roku możliwe jest przyspieszenie fakturowania pierwszej raty leasingu na miesiąc odbioru (zamiast miesiąc po odbiorze). Dzięki temu koszty uzyskujemy jeszcze w bieżącym roku.

 

Zobrazujmy to na przykładzie.

Firma Nowak Sp. z o.o. zamierza kupić nowe centrum obróbcze CNC za 170 000 euro. W sierpniu 2016 r. zamówili maszynę i wpłacili 10 proc. zaliczki do sprzedawcy. Spodziewają się dostawy w grudniu 2016 r. Zdecydowali się na leasing i chcą jak największą część maszyny zaliczyć w koszty jeszcze w 2016 r.

Skorzystali z następującego wariantu leasingu:

 • Pierwsza wpłata 45 proc.
 • Pierwsza rata leasingu podwyższona do 15 proc.
 • Leasing na 3 lata – najkrótszy możliwy dla centrum obróbczego CNC
 • Wykup 20 proc. – najniższy możliwy po 3 latach dla centrum obróbczego CNC

W grudniu 2016 r. firma dopłaca 35 proc. leasingodawcy. Leasingodawca wystawia w grudniu fakturę na 45 proc. wartości maszyny. Odbiór nastąpi w grudniu i pierwsza rata leasingu fakturowana jest także w grudniu, bo wyraził na to zgodę leasingodawca.

 

Jakie są korzyści powyższego rozwiązania?

 • Firma zaliczy w koszty 60 proc. ceny maszyny jeszcze w 2016 r., dzięki czemu istotnie zmniejszy wysokość VAT należnego oraz podatku dochodowego za ten rok.
 • Z uwagi na dużą spłatę kapitału na początku leasingu kolejne raty są bardzo niskie, podobnie jak koszt leasingu.
 • Pod koniec leasingu Nowak Sp. z o.o. wystąpi do leasingodawcy z wnioskiem o rozłożenie wykupu na kilka rat (np. 6), zaksięgowanych identycznie, jak raty leasingu. Dzięki temu szybciej zaliczy go w koszty działalności. Gdyby firma wykupiła centrum obróbcze CNC zgodnie z harmonogramem za 20% wartości – zaistnieje konieczność amortyzacji maszyny zgodnie z przepisami.
 • Pełna amortyzacja maszyny zajmie 3,5 roku (3 lata leasing + 6 miesięcy wykup), zamiast 7 lat. Dodatkowo leasing pozwala precyzyjnie zaplanować moment wystąpienia wysokiego kosztu z wyprzedzeniem czasowym.

Jak widzimy leasing jest elastyczną formą finansowania. Pozwala dostosować harmonogram spłat do potrzeb co ma przełożenie na korzyści podatkowe. Przy konfiguracji z wysoką pierwszą wpłatą i jak najkrótszym czasem spłaty kosztuje niewiele i może być doskonałą alternatywą dla zakupu za gotówkę.

 

Sprawdź nasza ofertę leasingu maszyn >>

 

Chcesz skorzystać z podobnego rozwiązania?