This is my archive

Leasing ekstrudera i prasy do bieżnikowania opon [case study]

Leasing linii do bieżnikowania opon

Firma zajmowała się bieżnikowaniem opon – zdzierała stary, zużyty bieżnik z opon i pod ciśnieniem nakładała nowy bieżnik w technologii na gorąco. Modernizowała linię i zamierzała wyleasingować ekstruder oraz 2 nowoczesne prasy kupowane na terenie UE, łączny koszt inwestycji wynosił ok. 1,6 mln zł netto.

1

Zostaliśmy zaproszeni do złożenia oferty. Klient oczekiwał 20% wpłaty i leasingu na 5 lat, żeby raty były niskie, a linia miała czas na siebie zarobić. Jako jedyni zaproponowaliśmy leasing na 6 lat dla zmniejszenia miesięcznych rat, ale dla celów porównawczych musieliśmy też przedstawić ofertę na 5 lat. Okazało się, że jedna z konkurencyjnych firm leasingowych była tańsza o 1% na sumie opłat.

Maszyny były kupowane w Euro, ale leasing miał być w złotówkach, żeby nie narażać klienta na ryzyko walutowe. Firmy leasingowe powiązane z bankami stosują przeliczenia po kursach tabelarycznych swojego banku – w zależności od banku spread wynosi od 3 do 5%, tj. 20 do 30 groszy na 1 Euro. My wynegocjowaliśmy dla klienta przeliczenie po kursie sprzedaży NBP. W efekcie klient zaoszczędził ok. 50 000 zł na samym przewalutowaniu i zdecydował się skorzystać z naszej oferty, w leasingu na 6 lat.

Maszyny zotały zakupione w oparciu o umowy trójstronne. Płatność do dostawców nastąpiła w transzach (ostatnie 10% po instalacji i rozruchu maszyn w hali klienta).

1

Zamierzasz leasingować maszynę?

Sprawdź naszą ofertę leasingu maszyn >>

Leasing w euro czy w złotówkach?

Leasing w PLN czy w EUR? – zastanawia się przedsiębiorca kupujący przedmiot w euro. Kiedy leasing w euro się opłaca?

Nominalnie leasing w euro jest tańszy od leasingu złotówkowego. Dlaczego? W umowie leasingowej na koszt odsetek składa się marża leasingodawcy oraz stopa procentowa. Ponieważ stopy procentowe dla euro są niższe niż dla złotówki, leasing ten jest niżej oprocentowany, a przez to tańszy. W skali 5 lat różnice sięgają nawet 3-4% wartości przedmiotu patrząc na sumę kosztów.

Do tego kupując i leasingując przedmiot w euro, nie ponosisz kosztów przewalutowania. Przy przeliczeniu na złotówki zwykle musisz liczyć się z mniejszym lub większym spreadem.

Jak na razie wszystko wskazuje na leasing w euro.

Czy leasing w euro jest dostępny dla każdego?

Leasing w euro dedykowany jest firmom mającym przychody w euro. A więc przede wszystkim eksporterom oraz firmom transportowym. Firmy te zarabiają bowiem w euro i nie ponoszą ryzyka walutowego, jeśli kurs nagle wzrośnie. Z leasingu w euro mogą skorzystać również firmy z niewielką sprzedażą w walucie. W ich przypadku czasami jest to jednak „ruletka”. Jeśli muszą kupić walutę na rynku żeby zapłacić ratę, a kurs euro wzrośnie – stracą. Gdy spadnie – zyskają. Niektórzy z tych przedsiębiorców świadomie wybierają leasing w euro, pomimo ryzyka walutowego, np. kiedy kurs stoi wysoko. Wysoko to w ostatnich latach 4,35-4,40 zł za 1 euro lub wyżej.

Część leasingodawców pyta o procent przychodów w euro i jeśli firma nie ma np. 20% sprzedaży w tej walucie – oferują wyłącznie leasing w złotówkach. Dla przedsiębiorców bez zarobków w walucie również zostaje leasing złotówkowy. Ma to sens, gdyż po 2008r wiele firm straciło przez leasingi i kredyty w euro, frankach czy jenach. Ponadto od kilku lat Wibor 1M wynosi ok 1,65%. Dla Euriboru 1M na umowach leasingu przyjmuje się stawkę 0%. Przy krótkim np. 3-letnim leasingu różnice w oprocentowaniu leasingu w euro a w złotówkach są nieduże i niewarte potencjalnego ryzyka walutowego. W przeszłości różnica w stopach procentowych wynosiła ponad 3% i leasing w walucie był atrakcyjniejszy, niż obecnie.

 

Reasumując – jeśli masz spore przychody w euro to warto leasingować w euro. Jeśli nie – wybierz złotówki.

 

Jeśli szukasz dobrego leasingu to niezależnie od waluty zachęcam do sprawdzenia naszej oferty:

Finansowanie maszyn i urządzeń

Leasing auta:

Leasing finansowy czy pożyczka/kredyt – co jest tańsze? Case study na przykładzie frezarki

Co się bardziej opłata przedsiębiorcy – leasing finansowy czy pożyczka leasingowa (ewentualnie kredyt bankowy)? Odpowiedź na to pytanie jest pozornie prosta – wystarczy popatrzeć na sumę kosztów i wiadomo co jest tańsze. Ale to tylko pozory i bardzo łatwo można się wprowadzić w błąd. Pokażę to na przykładzie poniżej.

Załóżmy hipotetyczną sytuację – kupujesz nową frezarkę za 600 000 zł netto (738 000 zł brutto). Chcesz jednorazowo odliczyć VAT. Rozważasz leasing finansowy lub pożyczkę leasingową (ewentualnie kredyt).

Obie te usługi umożliwiają jednorazowe odliczenie VAT. Amortyzacja frezarki leży po Twojej stronie a odsetki z raty są księgowane jako koszt.

Różnice: leasing finansowy i pożyczka leasingowa

Różnica polega na tym, że w leasingu finansowym powinieneś wpłacić VAT z góry oraz do odsetek dolicza się 23% VAT. W poniższym przykładzie w leasingu finansowym odraczamy zapłatę VAT w ten sposób, że jest on spłacany w 3 pierwszych ratach leasingu. W pożyczce / kredycie nie ma obowiązku zapłaty VAT z góry ale dla celów porównawczych również pierwsze 3 raty są wyższe (tak jakbyśmy rozłożyli spłatę VAT na pierwsze 3 raty).

Dla uproszczenia suma wszystkich kosztów w leasingu finansowym i pożyczce leasingowej / kredycie jest identyczna, warunki (wkład własny, czas spłaty) – również. Suma kosztów wynosi 804 206,90 zł brutto.

 

Pożyczka / kredyt

Odliczasz jednorazowo VAT od frezarki – 138 000 zł. W pożyczce/kredycie nie dolicza się VAT do odsetek.

Po odliczeniu VAT zostaje kwota 666 206,90 zł (kapitał + odsetki), którą zaliczysz w koszty firmy. Jeśli jesteś na podatku liniowym – po odliczeniach podatkowych frezarka kosztuje cię 539 627,60 zł.

 

Leasing finansowy

Odliczasz jednorazowo VAT od frezarki (138 000 zł) i VAT od odsetek (12 007,58 zł) – razem 150 007,58 zł.

Po odliczeniu VAT zostaje kwota 654 199,30 zł (kapitał + odsetki), którą zaliczysz w koszty firmy. Po odliczeniach podatkowych (podatek liniowy 19%) frezarka kosztuje cię 529 901,40 zł. Czyli prawie 10.000 zł taniej niż w pożyczce/kredycie.

Więcej o VAT od odsetek w leasingu i pożyczce dowiesz się z tego wpisu.

 

Jakie dodatkowy koszty wystąpią w leasingu finansowym i pożyczce/kredycie?

Ubezpieczenie przedmiotu finansowania – w leasingu oraz pożyczce leasingowej jest ono obowiązkowe. Koszt ok. 0,3-0,6% rocznie w zależności od instytucji oraz zakresu ubezpieczenia.

Koszt sądowego zastawu frezarki – w leasingu nie występuje, w pożyczce/kredycie jest to standardowe zabezpieczenie (bo właścicielem frezarki jest pożyczkobiorca), koszt dokonania wpisu wynosi ok. 200 zł.

Może także wystąpić koszt przewalutowania, jeśli frezarka jest sprzedawana w euro a finansowanie spłacasz w złotówkach. Koszt ten będzie podobny dla każdego finansowania. W leasingu lub pożyczce leasingowej może być niższy, niż w kredycie bankowym.

 

Jak widzisz – decydując się na leasing finansowy możesz zaoszczędzić 2% wartości frezarki w porównaniu do pożyczki leasingowej / kredytu jeśli koszt brutto jest identyczny. Dlatego nawet jeśli pożyczka leasingowa kosztuje nieco mniej od leasingu finansowego (patrząc na koszt brutto) może być tylko pozornie tańsza. Dodatkowo w leasingu finansowym zaoszczędzisz na zastawie rejestrowym, którego koszt jest istotny gdy przedmiotem zastawu jest kilka-kilkanaście przedmiotów o mniejszej wartości jednostkowej.

Z kolei zaletą pożyczki/kredytu jest możliwość jednorazowego odliczenia VAT przy możliwości jego spłaty w trakcie całego okresu trwania pożyczki/kredytu. W leasingu finansowym wpłaca się go z góry lub możliwe jest krótkoterminowe odroczenie – zwykle do 3 miesięcy.

 

Powyżej opisane oszczędności wystąpią, jeżeli jesteś vatowcem. Jeżeli nie (np. lekarze nie są płatnikami podatku VAT) – koszt leasingu finansowego i pożyczki/kredytu rzeczywiście będzie identyczny. Dlatego dla lekarzy pożyczka leasingowa jest korzystniejsza od leasingu finansowego. Ponadto jeśli przedmiotem finansowania jest samochód osobowy wykorzystywany do celów działalności oraz prywatnych – odliczysz tylko 50% VAT.

 

Sprawdź nasza ofertę leasingu maszyn>>

Kiedy stosujemy odroczony harmonogram spłat? Case study: leasing wózka widłowego

Chcesz wziąć w leasing wózek widłowy lub inne urządzenie sprowadzane z zagranicy? Kiedy możesz podpisać umowę leasingu? Co zrobić, gdy nie znasz ostatecznej ceny w złotówkach ani dokładnej daty dostawy?

W takich sytuacjach z pomocą przychodzi umowa z odroczonym harmonogramem spłat. Jeden z naszych klientów zdecydował się zamówić nowy wózek widłowy do polskiego dystrybutora. Cena wózka wyrażona była w euro, leasing miał być złotówkowy. Przeliczenia na złotówki miał dokonać sprzedawca wózka po kursie swojego banku z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Termin oczekiwania na wózek wynosił 3 miesiące od złożenia zamówienia (+/- 2 tygodnie). Przedsiębiorca chciał mieć pewność co do leasingu zanim złoży zamówienie.

Leasing wózka widłowego

W tej sytuacji zawnioskowaliśmy o leasing wózka widłowego z odroczonym harmonogramem spłat w oparciu o cenę z faktury pro forma wystawionej przez dilera w złotówkach. Taki harmonogram spłat nie ma naniesionych dat na umowie. Po zaakceptowaniu wniosku przez Leasingodawcę podpisaliśmy umowę leasingu wraz z załącznikami. Następnie klient złożył zamówienie i czekaliśmy na dostawę. Bliżej terminu dostawy przelał kaucję (pierwszą wpłatę) na konto Leasingodawcy. Leasingodawca zamówił fakturę u dilera i za nią zapłacił. Cena na fakturze sprzedaży różniła się od ceny z umowy leasingu (zmienił się kurs euro).

Po uruchomieniu umowy Leasingodawca wysłał klientowi harmonogram spłat z datami. Różnice zostały rozliczone wraz z pierwszą ratą leasingu.

Jakie są różnice między umową leasingu z odroczonym harmonogramem spłat a zwykłą umową leasingu?

W tym przypadku umowy różniły się jednym zapisem. W umowie z odroczonym harmonogramem był zapis:

„Po zapłacie ceny za przedmiot leasingu Leasingodawca przekaże Leasingobiorcy nowy harmonogram. Termin płatności raty nr 1 przypada nie później niż w dniu poprzedzającym odbiór przedmiotu leasingu, termin płatności raty nr 2 przypada na 35 dzień od dnia zlecenia zapłaty ceny za przedmiot leasingu, natomiast terminy płatności pozostałych rat leasingowych przypadają w odstępach miesięcznych od daty płatności raty nr 2.”

W zwykłej umowie leasingu:

„Terminy płatności rat leasingowych przypadają na …….(nr dnia w miesiącu) dnia każdego miesiąca począwszy od ……… (data)”

 

Umowy z odroczonym harmonogramem stosuje się najczęściej gdy data dostawy jest odległa i trudna do określenia. Dzięki temu nawet gdy przewidywana data dostawy ulegnie zmianie nie trzeba aneksować umowy leasingu. W większości przypadków umowy te dotyczą leasingu maszyn.

Zainteresowany podobnym rozwiązaniem? :