This is my archive

Procent składany czyli jakie efekty daje kapitalizacja odsetek

Na zjawisko procentów z procentów (procentu składanego) wpływają 3 czynniki: czas, oprocentowanie i wysokość wpłat. Wystarczy wpłacać pieniądze regularnie i nie ruszać ich przez dłuższy czas .

Czas
Im wcześniej zaczniesz dokonywać wpłat, tym lepiej. Czas działa na twoją korzyść. Patrząc długoterminowo w Stanach Zjednoczonych od 1948 roku (w ciągu 50 lat) wartość akcji rosła w tempie niemal 12% rocznie. Jeśli przyjąć oprocentowanie w wysokości 12% rocznie, wpłacając 400 zł miesięcznie dysponowałbyś po 35 latach kwotą 2 099 140 zł – przyzwoita emerytura. Gdybyś chciał uzyskać ten sam wynik w ciągu 20 lat, musiałbyś wpłacać 2400 zł miesięcznie. Odpowiednio dla 10 lat wpłaty wynosiłyby 10 000zł miesięcznie. I tu właśnie widzisz efekt procentów z procentów – im dłużej pozwolisz pieniądzom procentować, tym więcej zarabiasz.

 

Oprocentowanie
Oprocentowanie jest nie mniej istotnym czynnikiem, niż czas. Załóżmy, że co miesiąc odkładasz 100zł przez okres 35 lat. Przez ten okres wpłaciłbyś łącznie dokładnie 40 000zł. Jeśli twoje roczne oprocentowanie wynosiłoby 7% dysponowałbyś kwotą 166 722 zł. Dla 15% i 21% było by to odpowiednio 1 078 249 zł oraz 4 671 602 zł.

Jeśli zdecydowałbyś się wpłacić 100zł i na tym poprzestać (jednorazowa wpłata), a następnie zaczekać 35 lat, wartość tych 100zł kształtowałyby się następująco: 7% rocznie – 761,2 zł, 15% rocznie – 6621,2 zł, 20% rocznie – 23 737,6 zł. O ile 7% rocznie nie daje zbyt dobrych rezultatów to już wyższe oprocentowanie przynosi świetne wyniki. Trzykrotnie wyższe oprocentowanie oznacza trzydziestokrotnie wyższe zyski!

Istnieje prosty sposób na obliczenie czasu podwojenia się pieniędzy. Wystarczy podzielić liczbę 72 przez oprocentowanie. Otrzymany wynik pokaże, po ilu latach podwoi się wartość inwestycji, np. przy 12% rocznej stopie zwrotu – 72 : 12 = 6. Musiałbyś czekać 6 lat mając 12% rocznie, aby twój kapitał się podwoił. Mając 6% rocznie musiałbyś czekać 12 lat, aż pieniądze się podwoją.

Powodem, dla którego ludzie oszczędzają jest właśnie kwota, którą widzą w przyszłości. Czekając 20 lat (lub dłużej) z niewielkiej początkowo kwoty rodzą się z czasem ogromne pieniądze. Prosta symulacja jak mnożą się pieniądze. Dla celów tej symulacji zakładamy, że:

 • Roczna stopa zwrotu wynosi 10%, co daje miesięczną stopę zwrotu w wysokości 0,83%
 • Wpłaty comiesięczne w wysokości 500, 750 lub 1000zł. Daje to roczną wpłatę w wysokości odpowiednio 6000zł, 9000zł, 12 000zł.
 • Okres wpłat to 25 lat

Efekty:

 • Inwestując 500zł miesięcznie przy 10% rocznie, po 25 latach miałbyś 663 371 zł, wpłacając tylko 150 000 zł.
 • Inwestując 750zł miesięcznie przy 10% rocznie, po 25 latach miałbyś 995 057 zł, wpłacając tylko 225 000 zł.
 • Inwestując 1000zł miesięcznie przy 10% rocznie, po 25 latach miałbyś 1 326 743 zł, wpłacając tylko 300 000 zł.

Gdybyś zdecydował się poczekać jeszcze kilka lat dłużej, efekty były by jeszcze lepsze. Chcąc korzystać z magii procentu składanego musisz oszczędzać długoterminowo (chyba że zainwestujesz pieniądze w coś, co przynosi o wiele wyższe stopy zwrotu, wtedy ten sam efekt osiągniesz o wiele szybciej). Dopóki nie ruszysz tych pieniędzy, będą na siebie zarabiać. Zwróć uwagę, że po 19 latach wartość zgromadzonych pieniędzy jest jeszcze niemal dwukrotnie niższa, niż po 25 latach. Im dłużej będziesz odkładał pieniądze, tym „tempo wzrostu” zgromadzonej kwoty jest wyższe (pomimo stałego oprocentowania).

procent składany2

Przy 10% rocznej stopie zwrotu po 30 latach dysponujesz kwotą 7,5-krotnie wyższą od kwoty wpłaconej. Przy dłuższym okresie czasu rezultaty są jeszcze lepsze. Przeciętny człowiek wchodzący po studiach na rynek pracy ma przed sobą ponad 40 lat pracy zawodowej.

Oczywiście do wszystkich przedstawionych powyżej wyliczeń trzeba jeszcze uwzględnić czynnik inflacji i 19% podatek od zysków (w przypadku wypłaty zgromadzonych środków). Zwłaszcza inflacja ma tu duże znaczenie.

Procent składany może działać na Twoją korzyść (gdy pomnażasz swoje środki) lub przeciwko Tobie – widać to najlepiej przy kredytach hipotecznych na 30 lat. O ile czynnik inflacji pomniejsza twoje realne zyski o tyle „pomaga” przy spłatach kredytu – rata nie jest indeksowana o inflację więc z czasem płacąc tą samą ratę płacisz realnie mniej, niż w momencie zaciągania kredytu. Więcej o inflacji piszę tutaj.

 

———————————————————————————————————————————————————

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodów >>

Leasing maszyn >>

Wolność finansowa – jak ją osiągnąć? cz.2

Cz. 1 artykułu (link)
Wolność finansowa

Ostatni etap to wolność finansowa. Chodzi tu o realizację twoich marzeń, a nie tylko życie codzienne.  Nie wydajesz pieniędzy, które stanowią Twoje finansowe zabezpieczenie. Jeśli chciałbyś kupić mieszkanie na własne potrzeby mógłbyś sobie na to pozwolić, ale naruszyłbyś tym samym swój kapitał, a tego przecież nie chcesz robić. Toteż wszystkie kosztowne rzeczy powinieneś kupować na raty.

Na początek wypisz wszystkie swoje marzenia (nie ważne czy są realne, czy nie). Przy każdym marzeniu napisz kwotę, która pozwoli na jego zrealizowanie (cena marzenia). Wszystkie te rzeczy „kupuj” na raty. Możesz np. przyjąć 200 rat dla domu (aktualną cenę domu dzielisz przez 200) i 75 rat dla pozostałych rzeczy.

Jeśli chcesz kupić dom za 2 miliony złotych dzielisz tę kwotę na 200 i wychodzi 10 000 zł miesięcznie. Do tego dodajesz odsetki od kredytu bankowego. Dodatkowo chcesz kupić również nowy samochód, podziel cenę jego zakupu na 75 i dodaj odsetki od leasingu auta. Jeśli chcesz ponadto wydać X zł rocznie na przyjemności to podziel tą kwotę na 12 miesięcy. Na koniec zsumuj wszystkie wydatki. Nie zapomnij dodać również bieżących kosztów utrzymania.

Przy wypisywaniu swoich marzeń puść wodze swojej wyobraźni i wypisz wszystko co chciałbyś mieć. Po zsumowaniu poznasz miesięczne koszty swojej finansowej wolności, które pozwolą Ci określić całkowitą kwotę wolności finansowej. Stosując wzór z zabezpieczenia finansowego:

Miesięczne koszty finansowej wolności x 250 = kwota wolności finansowej

Otrzymany wynik przedstawia cenę Twoich wszystkich marzeń. Teraz musisz jedynie zastanowić się, jak najlepiej ulokować kapitał, żeby zdobyć te pieniądze.

Dla każdego z etapów (osłony, zabezpieczenia i wolności finansowej) trzeba przyjąć inną strategię inwestowania. Dopóki nie osiągniesz finansowej osłony, nie powinieneś podejmować ryzyka. Inwestuj możliwie bezpiecznie, nawet jeśli nie posiadasz dużej kwoty. Na tym etapie najważniejsze jest bezpieczne ulokowanie pieniędzy. Dlatego powinieneś pogodzić się z niższą dochodowością.

Aby osiągnąć finansowe zabezpieczenie inwestuj 40% środków w bezpieczne instrumenty finansowe. Kolejne 40% środków przeznaczysz na inwestycje o średnim stopniu ryzyka, a 20% w inwestycje obarczone wysokim ryzykiem, np. inwestycje w rynki wschodzące. Pamiętaj przy tym, że inwestujesz długoterminowo. Unikaj bardzo ryzykownych inwestycji oraz spekulacji. Zabezpieczenie finansowe ma stanowić Twój nienaruszalny kapitał.

Kiedy już zdobędziesz finansowe zabezpieczenie dodatkowo odkładane pieniądze zainwestuj w wolność finansową. W tym celu przeznacz 50% środków na inwestycje o średnim ryzyku, a pozostałą część na inwestycje o wysokim stopniu ryzyka. Interesują Cię stopy zwrotu 20 do 30% rocznie i więcej. Nawet, jeśli sprawy przyjmą niekorzystny obrót i stracisz, to dotknie to tylko części Twoich pieniędzy i nie naruszysz kapitału przeznaczonego na finansowe zabezpieczenie.

Nigdy nie narażaj na niebezpieczeństwo kapitału z niższego etapu. Wolno Ci tak postępować dopiero z nadwyżkami. Wystarczy przestrzegać tej filozofii, a wszystko musi się udać! Bogactwo leży w zasięgu ręki, potrzebujesz tylko decyzji i dyscypliny w oszczędzaniu. Czy jesteś gotów zapłacić tę cenę?

Dobrze tez jest wiedzieć, jakie są szanse na zostanie milionerem. W Niemczech podział milionerów wygląda następująco:

 • 74% to właściciele firm
 • 10% to ludzie zajmujący najwyższe stanowiska w firmach (zazwyczaj zarząd)
 • 10% to ludzie uprawiający wolne zawody (np. prawnicy, lekarze)
 • 5% to sprzedawcy
 • 1% to inne grupy.

Jakie z tego płyną wnioski? Będąc pracownikiem na etacie masz małe szanse na zostanie milionerem, chyba że znajdziesz się w zarządzie firmy, dla której pracujesz. Masz największą szansę na zostanie milionerem, jeśli założysz własną firmę, bowiem ¾ z nich to przedsiębiorcy. Więcej informacji o portrecie przeciętnego milionera znajdziesz w artykule „Jak wyglada życie większości milionerów?”.

Milionerami jest ok. 1% społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych. Z opublikowanego w czerwcu 2007 r. raportu World Wealth Report amerykańskiego banku Merrill Lynch i firmy doradczej Capgemini wynika, że w 2006 r. na świecie żyło 9,5 mln milionerów (osób dysponujących aktywami, bez nieruchomości, których wartość przekraczała milion dolarów). Od tego czasu liczba milionerów na świecie wzrosła. Jeśli jednak uwzględni się majątek wraz z nieruchomościami, to w samej tylko Polsce, wg badania wykonanego przez GFK Polonia na zlecenie Rzeczpospolitej, mamy ok. 2 mln milionerów (wartość ich majątku przekracza 1 mln zł).

Bibliografia:
B. Schäfer „Droga do finansowej wolności”

 

———————————————————————————————————————————————————

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodów >>

Leasing maszyn >>

Wolność finansowa – jak ją osiągnąć? cz.1

Czym jest wolność finansowa? Jakie są etapy osiągnięcia wolności finansowej? Ile potrzeba, by osiągnąć wolność finansową?

Czym jest wolność finansowa?

Obowiązkiem każdego człowieka jest żyć w dostatku. Celem każdego człowieka może być osiągnięcie wolności finansowej.

Wolność finansowa to stan, w którym twoje dochody pasywne (a więc nie wymagające pracy by je zdobyć) są większe lub równe od twoich wydatków z uwzględnieniem kosztów marzeń.

 

Istnieją 3 etapy osiągania wolności finansowej, są to:

 • osłona finansowa,
 • zabezpieczenie finansowe,
 • wolność finansowa.

 

Osłona finansowa

Osłona finansowa to odłożona kwota pieniędzy, która pozwoli Ci żyć na dotychczasowym poziomie przez określony czas, nawet jeśli nagle stracisz pracę albo pojawią się jakieś nieprzewidziane okoliczności. Jest to Twoje zabezpieczenie na nieprzewidziane okoliczności. Pozwoli Ci zadbać o siebie i o Twoją rodzinę. Większość ludzi czuje się bezpiecznie mając osłonę finansową na 6 do 12 miesięcy. W przypadku utraty pracy możesz spokojnie poszukać nowej, bez ryzyka i strachu, że za miesiąc nie będziesz miał z czego żyć.

Jak obliczyć wysokość swojej osłony finansowej? Wpierw musisz określić swoje miesięczne wydatki. Podlicz je teraz, znajdą się tu opłaty za mieszkanie czy dom, wydatki na paliwo, telefon, ubezpieczenia, spłaty kredytów, jedzenie, rozrywkę, dobra luksusowe itd. Załóżmy, że jesteś młodym człowiekiem bez zobowiązań i dopiero zaczynasz dorosłe życie, a Twoje miesięczne wydatki wynoszą ok. 1000 zł. Jeśli Twoja osłona finansowa ma Ci zapewnić dostatnie życie przez rok, powinieneś zgromadzić kwotę 12000 zł, dla 6 miesięcy będzie to odpowiednio 6000 zł.

Określ teraz wysokość swojej osłony finansowej:
Moje miesięczne wydatki wynoszą:
Na ile miesięcy chcę posiadać osłonę finansową?

Osłona finansowa = miesięczne wydatki x liczba miesięcy

Jeśli prowadzisz firmę, jej również warto zapewnić finansową osłonę na „chude lata”.
Osłonę finansową budujesz, oszczędzając co miesiąc określone kwoty pieniędzy. Jeśli masz problem z oszczędzaniem stwórz swój plan budżetowy, w którym najpierw sprawdzisz, ile obecnie wydajesz (zapisywanie wydatków) i na co, a następnie ustalisz nowy plan budżetowy z mniejszymi, zaplanowanymi wydatkami. Możesz to zrobić w formie tabeli, np.

Pozycje kosztoweWydatki obecnieWydatki planowane
Samochód:

 • ubezpieczenie
 • paliwo
 • naprawy
 • części
 • inne
Dom/Mieszkanie:

 • czynsz
 • media
 • wyposażenie
 • remonty
 • podatki
 • inne
Pożyczki
itd.

Do wydatków powinieneś także zaliczyć podatki.

Dzięki planowi budżetowemu wiesz, z jakich wydatków będzie Ci najłatwiej zrezygnować i jaką kwotę miesięcznie jesteś w stanie odłożyć. Im dokładniejszy plan stworzysz (z większą ilością szczegółowych pozycji), tym łatwiej będzie Ci wprowadzić roszady w swoich wydatkach. Może się np. okazać, że każdego roboczego dnia wydajesz niepotrzebnie po kilkanaście złotych na kawę i ciastko w kawiarni. Co prawda jest to nieduża kwota, ale pomnożona przez liczbę dni roboczych w miesiącu, a następnie przez 12 miesięcy robi wrażenie. Niełatwo to jednak dostrzec nie prowadząc żadnego rejestru wydatków.

Oprócz ograniczenia wydatków, zastanów się także nad możliwościami zwiększenia swoich dochodów. Teraz możesz określić termin, w którym będziesz miał finansową osłonę. Pieniądze z finansowej osłony powinieneś przechowywać w miejscu pewnym, i łatwo dostępnym. W żadnym wypadku nie powinieneś przeznaczać tych pieniędzy na spekulacje. Jeśli jeszcze nie posiadasz finansowej osłony, stwórz ją czym prędzej.

Osłona finansowa daje krótkoterminowe bezpieczeństwo. Dzięki pieniądzom z osłony finansowej można opanować nagłe kryzysy. Niestety kryzys sprawi, że będziesz musiał zużyć odłożone pieniądze, a po jego zażegnaniu budować finansową osłonę od nowa. Kapitał to maszyna do robienia pieniędzy. Dlatego, aby poczuć się naprawdę bezpiecznie, trzeba zadbać o stworzenie swojego finansowego zabezpieczenia.

 

Finansowe zabezpieczenie

Finansowe zabezpieczenie to życie z odsetek od zgromadzonego kapitału. Żeby żyć z odsetek, trzeba zgromadzić dość dużo pieniędzy. Potrzebujesz kapitału, który rozsądnie zainwestowany przyniesie Ci miesięcznie takie odsetki, że będziesz w stanie pokryć nimi swoje obecne wydatki. Wpierw musisz ustalić roczne oprocentowanie Dla przykładu przyjmiemy realny i bezpieczny wariant 6% w skali roku. Określiłeś wcześniej swoje miesięczne wydatki. Czas teraz określić swoje finansowe zabezpieczenie:

Kwota miesięcznych wydatków x 250 = kwota finansowego zabezpieczenia

Jeżeli Twoje obecne wydatki wynoszą 3000 zł miesięcznie to znaczy, że musisz zgromadzić 750 tys. zł (3000zł x 250 = 750 000zł), żeby móc żyć z odsetek. 6% odsetek rocznie z tej sumy, po odliczeniu 19% podatku od zysków z oszczędności, da Ci kwotę 36 150 zł (45 000zł przed opodatkowaniem). Ponieważ Twoje obecne wydatki wynoszą około 3000zł taką też kwotę musisz sobie co miesiąc wypłacać – 36 150 zł : 12 miesięcy = 3012,5 zł. Taka kwota pozwoli Ci żyć z odsetek bez naruszania zgromadzonego kapitału i teoretycznie nie będziesz już musiał pracować.

Zabezpieczenie finansowe = miesięczne wydatki x 250
Moje miesięczne wydatki wynoszą:
Moje zabezpieczenie finansowe wynosi:

Oczywiście jeśli w przyszłości chciałbyś żyć na wyższym poziomie, powinieneś zgromadzić większą kwotę. Alternatywnie jeśli znajdziesz wyżej oprocentowane źródło dochodu z kapitału, zgromadzona kwota mogła by być mniejsza i dawać Ci taką samą kwotę miesięczną do dyspozycji (np. przy odsetkach 8% rocznie do wypłacania sobie 3000 zł miesięcznie wystarczy kwota 535 500 zł). W mediach słychać niekiedy głosy posłów o zniesieniu 19% podatku od zysku z oszczędności. Gdyby tak się stało można by wypłacać sobie tą samą miesięczną kwotę pieniędzy mając o 19% mniejszy kapitał (np. 607 500 zł zamiast wspomnianych wcześniej 750 tys. zł).

Finansowe zabezpieczenie da Ci całkowite bezpieczeństwo finansowe. Będziesz mógł się poświęcić rzeczom, które lubisz robić i w których jesteś dobry. Z pewnością nie będziesz musiał wykonywać pracy, której nie lubisz. Jeżeli jednak chcesz dalej pracować możesz podjąć np. mniej płatne zajęcie, o którym zawsze marzyłeś i które da Ci satysfakcję.

 

Przejdź do drugiej części artykułu.

 

———————————————————————————————————————————————————

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodów >>

Leasing maszyn >>