This is my archive

Stawka amortyzacji przedmiotu leasingu a wykup czyli jak obliczyć minimalną wartość wykupu? Decydując się na leasing przyszły leasingobiorca zazwyczaj wie jakim wkładem własnym dysponuje oraz na ile lat chce rozłożyć spłatę ale nie zastanawia się nad wysokością wykupu. Zakłada, że wynosi on 1% ceny przedmiotu leasingu. Tymczasem często minimalny wykup będzie znacznie wyższy. Jak obliczyć wykup?

Wykup występuje tylko w leasingu operacyjnym. Umowa leasingu operacyjnego musi trwać min. 40% normatywnego (standardowego) czasu amortyzacji. W przypadku aut osobowych min. 2 lata (bo amortyzacja trwa 5 lat). Zawsze bierzemy pod uwagę amortyzację nowego środka trwałego. Jak obliczyć wykup?

Wartość minimalnego wykupu można policzyć ręcznie:

Wartość wykupu określa się na podstawie art. 17a ust. 6 pkt. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23a ust. 6 pkt. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość wykupu nie może być mniejsza niż wartość hipotetyczna.

Hipotetyczna wartość netto to wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3. Poprzednie zdanie prawdopodobnie niewiele wyjaśnia, dlatego omówię je na przykładzie. Pamiętamy że min. czas umowy to 40% stawki amortyzacji przedmiotu leasingu.

Przykład:
Czas trwania umowy leasingu operacyjnego wynosił trzy lata.

Liniowa stawka amortyzacji przedmiotu leasingu wynosi 20 proc.

Hipotetyczną wartość liczymy następująco:
1rok: 100 – (3* liniowa stawka amortyzacji <20%>) = 40
2rok:  40 – [60%(3*20%) z 40 czyli 24] = 16
3 rok: 16 – ponieważ 16 jest niższe niż liniowa stawka amortyzacji przechodzi sie na liniową i wykup może teoretycznie wynieść 0%. Ponieważ przy l. operacyjnym musi wystąpić wykup, większość firm leasingowych zostawia 1% lub 0,1 %.

Powyższe jest ważne szczególnie wtedy, gdy chcesz zakończyć leasing przed czasem.

Pokazuje to przykład przedsiębiorcy, który mając leasing na 3 lata chciał zakończyć umowę po 25 miesiącu w związku z planowanym zamknięciem prowadzonej działalności.

 • wartość początkowa leasingowanego samochodu – 101 121,95 zł,
 • podstawowy okres umowy leasingu – 3 lata,
 • stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych z wykazu stawek – 20%,
 • normatywny okres amortyzacji – 5 lat.

Suma hipotetycznych odpisów amortyzacyjnych liczonych metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3

Odpis w pierwszym roku amortyzacji

(3 * 20% )* 101 121,95 zł = 60 673,17 zł

Odpis w drugim roku amortyzacji

(3 * 20%) * (101 121,95 zł – 60 673,17 zł) = 24 269,27 zł

Odpis w trzecim roku amortyzacji dla 25 miesiąca

((3 *20%) * (101 121,95 zł – 60 673,17 zł – 24 269,27 zł)) / 12= 808,98 zł

Łączny odpis: 60 673,17 zł + 24 269,27 zł + 808,98 zł = 85 751,41 zł

Hipotetyczna wartość netto samochodu wynosi, zatem 15 370,54 zł, czyli w 25 miesiącu wartość wykupu nie może być mniejsza niż 15%  ceny zakupu.

Był to problem, ponieważ przedsiębiorca chciał wykupić auto na siebie jako osoba prywatna. Tutaj znaczna wartość uciekała mu z kosztów firmy. Podpowiedzieliśmy, jak można rozwiązać ten problem.

Poniższe stawki amortyzacji występują najczęściej:

Minimalna wartość wykupu w leasingu operacyjnym w zależności od stawki amortyzacji przedmiotu leasingu

Czas trwania leasingu / Stawka amortyzacji 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
20% 19% po 23 ratach

16% po 24 ratach

1% 1% 1%
14% 20-21% 5-6% 1%
10% 24-25% 14-15%

Dlatego często zanim otrzymasz ofertę leasingu doradca poprosi cię o przesłanie specyfikacji technicznej przedmiotu leasingu. Na jej podstawie dokona sprawdzenia stawki amortyzacji w oparciu o klasyfikację środków trwałych, określi parametry wykupu i dopiero wtedy przedstawi symulację.

Szukasz leasingu?

Leasing samochodów

Leasing maszyn

Jeśli masz wątpliwości co do wysokości wykupu przy twojej inwestycji skontaktuj się z nami.

Jak wyleasingować przedmiot, który był leasingowany?

Kończysz spłacać leasing? Wykupiłeś właśnie samochód lub maszynę z leasingu? Jeśli przydadzą ci się dodatkowe środki, a nie chcesz pozbywać się tego przedmiotu ponowne jego wyleasingowanie może być dobrym rozwiązaniem.

 

Kiedy możesz leasingować ponownie?

Decydują o tym dwa kryteria: data wykupu i wiek przedmiotu leasingu.

Ponowny leasing jest możliwy jeśli od daty wykupu z dotychczasowego leasingu nie minęło więcej, niż 3 miesiące (w niektórych firmach leasingowych 1 miesiąc). Powyżej 3 miesięcy zostaje ci leasing zwrotny, trudniejszy do zorganizowania. Istotny jest także wiek przedmiotu. Dla samochodów nie powinien przekroczyć 7 lat, dla maszyn 12 lat. Zdarzają się wyjątki, szczególnie przy maszynach, pozwalające leasingować starsze roczniki.

 

Jak to działa?

Sprzedajesz maszynę lub samochód do leasingodawcy. Firma leasingowa przeleje na twoje konto kwotę pomniejszoną o wkład własny, który zwykle wynosi 10-20%. Pamiętaj o obowiązku podatkowym – sprzedaż przedmiotu leasingu jest twoim przychodem i podlega opodatkowaniu.

 

Jakie dokumenty okazać?

Wymagane są takie same dokumenty, jak do zwykłego leasingu:

 • Finansowe za ostatnie 1-2 zamknięte lata + za rok bieżący
 • Dowody osobiste reprezentantów (i małżonków w zależności od formy prawnej)
 • Wypełniony wniosek o przyznanie leasingu
 • Faktura pro forma i specyfikacja techniczna samochodu lub maszyny

Dodatkowo pokazujesz fakturę zakupu (od dotychczasowego leasingodawcy) wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Przy maszynach leasingodawca zwykle poprosi o wycenę. Dlatego też kwota sprzedaży powinna odzwierciedlać wartość rynkową samochodu lub maszyny.

 

Jeśli nie leasing, to co?

Część firm leasingowych ma w ofercie pożyczkę leasingową. W pożyczce przedmiot leasingu jest nadal twoją własnością. Dzięki temu nie powstaje obowiązek podatkowy (nie było sprzedaży). Możesz ją także spłacić w dowolnym momencie bez konsekwencji podatkowych.

Pożyczkę jednak trudniej będzie uzyskać dla używanego przedmiotu. Jest to najbardziej prawdopodobne przy finansowaniu na krótki okres czasu (np. na 12-24 miesiące), którego nie obejmuje leasing operacyjny.

Dokumenty do przyznania leasing pożyczki są takie same, jak do leasingu.

 

Do której firmy leasingowej się zwrócić?

Bardzo często dotychczasowy leasingodawca nie chce ponownie leasingować tego samego przedmiotu leasingu. Im starszy rocznik przedmiotu leasingu, tym trudniej o zorganizowanie leasingu. Zachęcam cię do czerpania z naszego know how w tym zakresie. Wskażemy firmę leasingową, która uwzględniając twoją sytuację i wymagania, sprosta zadaniu.

Pomogliśmy wyleasingować w ten sposób np. 8-letni laser o wartości 400.000 zł netto. Zorganizowaliśmy leasing na 3 lata z wkładem własnym 20%.

 

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę?

Istotnymi czynnikami są efekty podatkowe oraz ilość gotówki do dyspozycji po wykonaniu całej operacji.

Wspominałem, że po sprzedaży przedmiotu firmie leasingowej powstaje obowiązek podatkowy. Podatek dochodowy i VAT płatne są od ceny sprzedaży pomniejszonej o wysokość pierwszej wpłaty (wkładu własnego). Dodatkowo jeśli przedmiot leasingu był wykupiony z leasingu za wartość większą, niż 1%, może być to bufor podatkowy.

Przykład

Jan Kowalski leasingował tokarkę o wartości 200.000 zł netto. Wykupił ją z leasingu w lipcu za 40.000 zł netto. Jego firma rozlicza się kwartalnie z Urzędem Skarbowym. Następnie w sierpniu sprzedał tokarkę do firmy leasingowej za 120.000 zł netto. Wkład własny wyniósł 20% czyli 24.000 zł netto.

Przychód Jana – 120.000 zł + VAT

Koszty Jana – 64.000 zł + VAT (Wykup i wkład własny do leasingu)

Podstawa opodatkowania – 56.000 zł + VAT

Ilość gotówki do dyspozycji po sprzedaży: 96.000 zł + VAT (cena sprzedaży pomniejszona o wkład własny). Od tego należy odjąć podatek dochodowy i VAT (płatne od 56.000 zł netto).

 

Jeśli wykupujesz/wykupiłeś przedmiot leasingu, chcesz go nadal używać i jednocześnie uwolnić środki to ponowny leasing może być właściwym rozwiązaniem. Każdy taki przypadek powinieneś rozważyć indywidualnie.

 

Oferta leasingu zwrotnego >>

Czy firma zarejestrowana zagranicą może dostać leasing w Polsce?

Coraz więcej Polaków prowadzi firmy zarejestrowane zagranicą. Do najpopularniejszych krajów należą Wielka Brytania, Niemcy i Czechy. Przeważnie o decyzji rejestracji firmy zagranicą decydują względy podatkowe oraz mniej obowiązków administracyjnych. Wg Onet.pl w Wielkiej Brytanii jest co najmniej 40 tys. firm zarejestrowanych przez Polaków. Wśród nich wiele prowadzą osoby mieszkające na stałe w Polsce.

Czy taka firma może dostać leasing w Polsce?

Niestety nie. Firmy leasingowe działające w Polsce mogą finansować wyłącznie firmy zarejestrowane w Polsce. Firmy zarejestrowane zagranicą mogą otrzymać leasing, jeśli zarejestrują oddział w naszym kraju.

Przeważnie o możliwość leasingu pytają freelancerzy np. informatycy, konsultanci, kompozytorzy, copywriterzy, którzy do działalności nie potrzebują biura czy stacjonarnego punktu sprzedaży i zdecydowali się przenieść firmę zagranicę. Zwykle interesuje ich leasing samochodu.

Leasing na firmę w Czechach

Jeśli prowadzisz działalność np. w Czechach, możesz zwrócić się o leasing do firmy leasingowej tam działającej. Dla samochodów oznacza to jazdę na zagranicznych tablicach rejestracyjnych przez czas trwania leasingu.

Alternatywnie jeśli bliska Ci osoba prowadzi działalność w Polsce możemy zorganizować leasing samochodu na jej firmę wraz ze zgodą na użytkowanie samochodu przez osoby trzecie i podnajem. Następnie wynajmiesz samochód za wysokość raty zbliżoną do raty leasingu. Przy czym wykup z leasingu na preferencyjnych warunkach zarezerwowany będzie dla leasingobiorcy.

 

Otrzymaliśmy ciekawe zapytanie od informatyka, który ma zarejestrowaną działalność w Polsce z dużymi dochodami, oraz firmę w Czechach z małymi obrotami. Chciał kupić auto o wartości ok 0,5 mln zł na czeską firmę, ale tamtejsi leaisngodawcy odmówili z powodu zbyt małej skali działalności. Pytał, czy istnieje możliwość leasingu przez polskiego leasingodawcę na czeską firmę, z poręczeniem swojej polskiej działalności. Odpowiedź brzmi nie. Możliwy jest leasing na polską firmę a potem można wynająć auto firmie z Czech.

 

Oferta leasingu samochodu >>

Kiedy potrzebna jest wycena do leasingu?

Wycena ma na celu określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny. Firmy leasingowe często jej wymagają. W jakich wypadkach? Ile kosztuje wycena? Kto jej dokonuje? Jakie korzyści może Ci przynieść? Jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Firmy leasingowe oczekują wyceny gdy mają finansować używany samochód lub używaną maszynę. Udzielając leasingu określają ryzyko związane z leasingobiorcą oraz przedmiotem leasingu. Przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej. Jeśli zostanie zwindykowany trafia na aukcję. Dlatego leasingodawcy nie chcą przepłacać za używane przedmioty leasingu. W przeciwnym wypadku mogą dużo stracić w trakcie odsprzedaży na rynku.

W leasingu występują 2 rodzaje wyceny:

 1. Wycena własna firmy leasingowej.
 2. Wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie firmy leasingowej, której efektem jest operat szacunkowy.

 

Wycena własna leasingodawcy jest stosowana gdy przedmiotem leasingu jest używany samochód lub używana maszyna kupowana od autoryzowanego sprzedawcy. Firma leasingowa określa wartość przedmiotu leasingu we własnym zakresie (zwykle zatrudnia osobę od weryfikacji cen samochodów i maszyn). Przy samochodach wycena własna może być wykonana na podstawie katalogów cen np. Eurotax. Przy maszynach można bazować na informacjach uzyskanych od sprzedawcy maszyny.

Zaletą wyceny własnej jest szybki czas jej wykonania oraz brak kosztów. Wadą nieprecyzyjne oszacowanie faktycznej wartości przedmiotu leasingu – wśród klientów często pojawiają się głosy, że np. Eurotax zaniża wartość samochodów (a w przypadku samochodów z górnej półki cenowej – zawyża).

Przy dużych rozbieżnościach między ceną transakcyjną przedmiotu leasingu a wartością z wyceny własnej leasingodawca możne zlecić wykonanie operatu szacunkowego.

 

Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego jest stosowana dla używanych maszyn i pojazdów kupowanych od nieautoryzowanych dostawców. Firma leasingowa zleca wycenę, zwykle do jednego z głównych stowarzyszeń rzeczoznawców, jak np. Dekra czy SIMP. Następnie kontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, podaje kwotę za wycenę i czeka na przelew. Umawia się na oględziny pojazdu/maszyny, potem sporządza operat szacunkowy i wysyła go do leasingodawcy. Cały proces trwa zwykle od 2 do 5 dni w zależności od dyspozycyjności rzeczoznawcy i tempa sporządzenia operatu.

Zaletą wyceny przez rzeczoznawcę jest dość precyzyjne oszacowanie faktycznej wartości przedmiotu leasingu. Pozawala też ustrzec się przed przepłaceniem. Jeden z moich klientów kupował używane Audi A6 za ponad 100 tys zł netto. Leasingodawca sporządził wycenę własną w oparciu o tabele Eurotax i stwierdził, że cena jest za wysoka. Za zgodą klienta sporządzono operat szacunkowy. W trakcie oględzin rzeczoznawca zauważył, że samochód został złożony z połówek 2 różnych samochodów. Klient nadal był zainteresowany zakupem i pozwoliło mu to znacznie obniżyć cenę samochodu urealniając ją. Koszt wyceny zwrócił sie wielokrotnie.

Wadą wyceny przez rzeczoznawcę jest dłuższy czas oczekiwania – zwykle 2-3 dni, niekiedy nawet do tygodnia czasu. Ponadto zawsze wiąże się z kosztami. Przy samochodach koszt wynosi najczęściej 250-400 zł netto + koszty dojazdu. Dla maszyn zwykle od 500 do 1000 zł netto + koszty dojazdu. Przy czym koszt w znacznej mierze zależy od ceny ofertowej maszyny a przy drogich maszynach lub liniach technologicznych może być wyższy.

 

Jakie można napotkać problemy z wyceną?

Głównym problemem są rozbieżności cenowe między ceną transakcyjną a wartością z wyceny. Jeśli rozbieżności są nieduże, rzędu 10-15%, zwykle nie ma przeciwwskazań do zawarcia umowy leasingu. Przy wyższych leasingodawca może zażądać podniesienia wysokości pierwszej wpłaty o różnicę z wyceny. Przy dużych rozbieżnościach prawdopodobnie odmówi finansowania.

Jeśli pomimo rozbieżności cenowych jesteś przekonany, że kupujesz w rynkowej cenie, możesz wskazać argumenty za podniesieniem wartości na operacie (może je także wskazać sprzedawca). Przykładowo kupujesz koparkę, która jest po generalnym remoncie. Wymieniono na nowe różne podzespoły oraz komplet opon. Jej wartość powinna być wyższa, niż koparki o tych samych parametrach z tego samego rocznika z podobnym przebiegiem motogodzin, ale działającej na starych częściach. Informacje te przekaż rzeczoznawcy przed sporządzeniem operatu.

Innym problemem jest przedstawienie operatu sporządzonego na zlecenie innego podmiotu, niż leasingodawca. Jeśli był sporządzony w Dekrze jest szansa, że leasingodawca ją zaakceptuje (wielu leasingodawców honoruje tylko ich wyceny). W przeciwnym wypadku trzeba będzie zlecić wycenę ponownie.

 

W większości przypadków wycena jest formalnością i stanowi dodatkowy koszt oraz wydłuża proces uzyskania leasingu. Jednak w niektórych przypadkach pozwala ustrzec się przed przepłaceniem, chroni też leasingodawcę przed wyłudzeniami. Przy leasingu używanych maszyn i pojazdów jest stałym elementem.

 

Szukasz leasingu?

Poznaj naszą ofertę:

 1. Leasing maszyn
 2. Leasing aut
Jak dostać leasing gdy firma ma małe obroty?

Część przedsiębiorców ma niską sprzedaż. U części przedsiębiorców dane zawarte w dokumentach finansowych nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji finansowej firmy. Czy takie przedsiębiorstwa mogą dostać leasing na zakup maszyny lub samochodu?

 

Bogdan Malinowski prowadzi firmę świadczącą usługi ogrodnicze i ziemne. Obsługuje przede wszystkim klientów indywidualnych mieszkających w domach jednorodzinnych. Ze względu na rosnącą ilość pracy chce zakupić wielofunkcyjną miniładowarkę z osprzętem, żeby przyspieszyć prace. Koszt zakupu wynosi 100 tys. zł netto. Jak sam przyznaje ” Mógłbym ją kupić za gotówkę ale nie mam skąd wykazać pochodzenia tych pieniędzy a nie chcę mieć kłopotów w skarbówce. Leasing pozwoli mi uwiarygodnić zakup. Chciałbym zmienić swoją sytuację w dokumentach ale klienci patrzą na cenę i chcą taniej. A taniej oznacza bez faktury.”

Bogdan za większość usług nie wystawia faktur a jeśli kupuje materiały to na paragon i płaci gotówką. W dokumentach wykazuje sprzedaż ok 110 tys. rocznie i dochód ok 80 tys. Faktyczna sprzedaż jest ok 5-6 razy większa. Zafakturowany obrót pochodzi ze zleceń wykonywanych dla firm lub gminy.

Powyższa historia jest fikcyjna, ale na rynku nie brakuje firm działających w podobnym modelu. Są też firmy, które faktycznie mają małą sprzedaż i poprzez zakup maszyny/urządzenia chcą się rozwinąć. Czy takie firmy mają szansę na otrzymanie leasingu? Co trzeba zrobić, żeby go dostać?

W takiej sytuacji dużo zależy od przedmiotu leasingu, oczekiwanych warunków leasingu i majątku przedsiębiorcy.

 

Przedmiot leasingu

Przedmiotem leasingu może być samochód lub maszyna. Ma znaczenie czy jest nowa czy używana (ważny jest rok produkcji). Zdecydowanie najprościej uzyskać finansowanie na zakup nowego samochodu. Przy odpowiednio wysokiej pierwszej wpłacie (zwykle od 15-20% wartości samochodu) wiele firm leasingowych oferuje leasing w procedurach uproszczonych. Nie wymagają dokumentów finansowych – nie sprawdzają ich w ogóle lub proszą o oświadczenie o dochodzie.

Przy samochodzie używanym trudniej o procedurę uproszczoną, ale w dalszym ciągu w niektórych firmach leasingowych jest dostępna. Nawet jeśli trzeba okazać dokumenty finansowe, przy wyższym wkładzie własnym (powyżej 20%) uzyskanie leasingu jest proste.

Trudniej jest przy maszynach. Procedur uproszczonych jest mniej, choć przy nowych maszynach są dość powszechne. W zdecydowanej większości firm leasingowych trzeba wtedy okazać dokumenty finansowe lub oświadczenie o dochodzie. Trudności zaczynają się wtedy, gdy cena maszyny jest zbliżona lub wyższa niż roczny obrót firmy.

 

Warunki leasingu

Przez warunki leasingu mam na myśli wysokość pierwszej wpłaty, czas spłaty w latach oraz wysokość wykupu. Im wyższa pierwsza wpłata, im krótszy leasing i im niższy wykup tym łatwiej dostać leasing.

 

Majątek firmowy lub prywatny

W sytuacji niskich obrotów leasingodawcy zwracają uwagę na majątek firmowy (przy spółkach) lub prywatny. Może brakować Ci zdolności leasingowej ale jeśli kupujesz maszynę typową dla swojej branży, dajesz wkład własny 20% lub wyższy i masz majątek (nieruchomości i ruchomości wolne od zastawów), to masz spore szanse na uzyskanie leasingu. Zwłaszcza jeśli cena maszyny mieści się w przedziale od kilkudziesięciu do 150-200 tys zł.

Z drugiej strony brak majątku często utrudnia otrzymanie leasingu.

 

Przy wyższych cenach zakupu uzyskanie leasingu bez zdolności leasingowej staje się trudniejsze, ale nadal jest możliwe. W organizowaniu leasingu przy niewielkiej zdolności leasingowej duże znaczenie ma wybór firmy leasingowej, do której zwrócisz się o leasing.  W Leason mamy spore doświadczenie w zakresie doboru firmy leasingowej do sytuacji klientów. Dlatego jeśli chcesz dostać leasing pomimo niedużej zdolności leasingowej odezwij się do nas.

 

Leasing samochodu lub maszyny bez podpisu żony / męża? Standardowym zabezpieczeniem leasingu jest weksel wraz z deklaracją wekslową. Jeśli prowadzisz firmę w formie jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej i chcesz zawrzeć umowę leasingu, to żona lub mąż poręczają ją swoim podpisem na wekslu i deklaracji wekslowej. Co w sytuacji gdy żona lub mąż nie chce złożyć podpisu?

 

Od kogo firmy leasingowe wymagają poręczeń małżonków?

 • Właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • Wspólników spółek cywilnych,
 • Wspólników spółek jawnych, choć tu nie zawsze.

Prowadząc firmę jednoosobową odpowiadasz całym swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania firmy. Podobnie wspólnicy spółek cywilnych. Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i macie wspólność majątkową żona lub mąż również odpowiada majątkiem za zobowiązania Twojej firmy. Z tego powodu leasingodawcy oczekują od małżonków podpisu na wekslu i deklaracji wekslowej (tzw. poręczenia).

Możesz zawrzeć umowę leasingu bez podpisu żony lub męża jeśli ustanowiliście rozdzielność majątkową (intercyzę) potwierdzoną aktem notarialnym. W takim wypadku powinieneś dołączyć kopię tego aktu do dokumentacji leasingowej. Firmy leasingowe odstępują wtedy od podpisu małżonków, chyba, że rozdzielność została ustanowiona krótko przed podpisaniem umowy leasingu.

 

Co jeśli nie masz rozdzielności a żona lub mąż nie chce podpisać weksla?

W naszej ofercie mamy leasingodawców, którzy do pewnej kwoty leasingu (zwykle 100-150 tys. zł) nie wymagają podpisu żony lub męża. Jeśli przedmiot leasingu jest przedmiotem typowym i łatwym do sprzedaży na rynku wtórnym (np. samochód, koparko-ładowarka czy typowa maszyna poligraficzna lub maszyna stolarska).

Pomogliśmy w ten sposób producentowi mebli, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i był w trakcie rozwodu z żoną. Nie było szans na szybkie zakończenie rozwodu a mieli wspólność majątkową. Żona nie chciała podpisać weksla. Przedsiębiorca potrzebował kupić 2 maszyny stolarskie za 57 000 zł netto, żeby zwiększyć moce produkcyjne firmy. Nie miał środków za zakup za gotówkę. Zorganizowaliśmy mu leasing bez podpisu żony co rozwiązało jego problem z produkcją.

Przy kwotach do 100 000 zł sprawa jest więc prosta. Jeśli chcesz realizować inwestycję znacznie przekraczająca 100 000 zł netto i wiesz, że żona lub mąż nie zgodzi się na podpis możesz jeszcze wnioskować o udzielenie leasingu bez zabezpieczenia wekslowego. Możemy Ci w tym pomóc.

 

Dla samochodów osobowych mamy też leasingodawcę, który nie wymaga podpisu żony/męża, niezależnie od kwoty zakupu auta. Powinien to być nowy samochód.

Oferujemy także leasing online na drobne przedmioty do 50 000 zł, w którym nie potrzeba podpisu małżonki/-ka.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną pod nr 508 747 525.

 

Szukasz leasingu dla siebie? Mamy dla Ciebie ciekawe rozwiązania:

 1. Leasing maszyn
 2. Leasing aut

Czy w leasingu można odebrać auto teraz i mieć koszty dopiero w kolejnym miesiącu?

Otrzymałem ciekawe i nietypowe pytanie o leasing samochodu od jednego z czytelników. Zamówił nowego Mercedesa za 160 tys. brutto z odbiorem na czerwiec 2016. Deklarował wysoką pierwszą wpłatę 55% wartości samochodu. Zależało mu ze względów podatkowych, żeby fakturę za pierwszą wpłatę wystawić w lipcu 2016r i w tym samym miesiącu otrzymać  fakturę na pierwszą ratę leasingu. W lipcu bowiem miał wystawić dużą fakturę i kosztem z leasingu pomniejszyć podatek dochodowy. Samochodu potrzebował jeszcze w czerwcu. Leasingodawca współpracujący z dilerem nie miał takiego rozwiązania w swojej ofercie.

 

Pytanie to było nietypowe z 2 powodów:

 1. Maksymalna pierwsza wpłata do leasingu wynosi 45%, była zatem niewystarczająca na potrzeby tego leasingobiorcy.
 2. Faktura za pierwszą wpłatę jest wystawiana w miesiącu wpłaty – w tym wypadku gdyby dokonał wpłaty w czerwcu to faktura byłaby wystawiona w czerwcu. Mógł przesunąć wpłatę na lipiec ale nie odebrałby samochodu w czerwcu – diler nie wyda bowiem auta przed zapłatą. Leasingodawca z kolei nie zapłaci do dilera przed zaksięgowaniem pierwszej wpłaty na koncie.

Zaproponowaliśmy rozwiązanie, które idealnie sprostało wymaganiom tego leasingobiorcy. Złożyliśmy wniosek bez pierwszej wpłaty (0% opłaty wstępnej) i podnieśliśmy pierwszą ratę leasingu do 55% wartości samochodu. Uzasadniliśmy to względami podatkowymi. Dzięki temu leasingodawca mógł zapłacić za samochód jeszcze w czerwcu (umowa została podpisana w czerwcu), diler po otrzymaniu wpłaty wydał samochód w czerwcu. Leasingobiorca dostał wysoką fakturę kosztową w lipcu – tym samym udało się spełnić wszystkie jego wymagania.

 

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie. Potrzebujesz niestandardowych warunków leasingu?

[boc_divider divider_color=”#eeeeee”]!

Ubezpieczenie GAP w leasingu – co to jest i czy warto? Decydując się na leasing samochodu poza obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym spotkasz się z propozycją zawarcia dodatkowego ubezpieczenia GAP. Ubezpieczenia te cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza przy leasingu nowych samochodów. Czy to się opłaca? W jakich sytuacjach GAP może Ci się przydać? Jaka jest cena GAP? Jaki wariant ubezpieczenia GAP wybrać?

 

Michał wziął w leasing nową Skodę Octavię o wartości 85 000 zł brutto z niedużym, 5-procentowym wkładem własnym. Po roku miał wypadek. Rzeczoznawca stwierdził szkodę całkowitą. Wrak samochodu sprzedano za 7 000 zł, a ubezpieczyciel wypłacił z AC 63 000 zł. Leasingodawca obliczył niespłaconą kwotę oraz koszty zamknięcia umowy leasingu przed czasem na 78 000 zł i zażądał od Michała spłaty brakujących 8 000 zł.

Przypadków takich, jak Michała, jest wiele i właśnie na wypadek takich zdarzeń istnieje GAP.

 

Co to jest ubezpieczenie GAP

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) oznacza ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to ubezpieczenie od utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub utraty samochodu (kradzieży). Zaletą GAP jest możliwość zakupu samochodu porównywalnego z utraconym. Leasingodawcy nie oferują GAP dla motocykli ale my tak.

 

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów GAP: fakturowy, finansowy, indeksowy i casco.

GAP fakturowy (zwany też GAP RTI – return to invoive) – pokrywa różnicę między ceną samochodu z faktury a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z AC lub wartością pojazdu.

Przykład: Kupiłeś auto za 80 000 zł. Po 2 latach jego wartość spadła do 55 000 zł i zostało skradzione. W tym wariancie GAP zapewni ci wypłatę pozostałych 25 000 zł (różnica do wartości z faktury).

Kiedy warto go zastosować? Najbardziej „opłaca się” przy leasingu nowych samochodów, gdzie utrata wartości w stosunku do ceny z faktury zakupu jest największa. Z tego też tytułu jest to najdroższy wariant GAP. Znaczny odsetek leasingodawców oferuje wyłącznie ten wariant GAP.

Niektórzy z leasingodawców oferują GAP, który wypłaca 10% ponad wartość z faktury zakupu, jeśli szkoda całkowita/kradzież miała miejsce w pierwszym roku leasingu.

 

GAP finansowy – pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty z odszkodowania AC a wartością odszkodowania z tytułu AC.

Przykład: Do spłaty leasingu zostało ci 35 000 zł. Wypłata z polisy AC wyniosła 26 000 zł. W tym wariancie GAP wypłaca różnicę między wartością do spłaty a wartością z odszkodowania, czyli 9 000 zł.

Kiedy warto go zastosować? Gdy bierzesz samochód w leasing z bardzo niskim wkładem własnym (0-10%) i/lub wysokim wykupem. Jest spora szansa, że wartość samochodu w danym momencie jest niższa, niż to co zostało do spłaty. Ten wariant GAP jest najtańszy.

 

GAP Indeksowy – najbardziej powszechny i najczęściej wybierany wariant, wypłaca % wartości samochodu. Zwykle od 20% do 30% w zależności od rodzaju samochodu i firmy leasingowej oferującej GAP.

Przykład: Wartość samochodu wynosi 50 000 zł. W tym wariancie GAP wypłaca dodatkowe odszkodowanie 10 000 zł do 15 000 zł.

Kiedy warto go zastosować? Dla dowolnego samochodu na dowolnych warunkach leasingu jeśli chcesz się solidnie zabezpieczyć na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży i szukasz rozsądnego kompromisu cenowego między GAPem fakturowym a finansowym. Przy krótkich 2-, 3-letnich leasingach z wysokim wkładem własnym często jest lepszym wyborem od GAP fakturowego, w dodatku tańszym.

 

GAP Casco – pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (dla szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia z polisy AC ważnej na moment zawarcia ubezpieczenia.

Ten rodzaj GAP przeznaczony jest do już trwających umów leasingu/pożyczki i można go zawrzeć aneksem do umowy. Chcąc przystapić do tego ubezpieczenia na okres 12 miesięcy sprawdź, czy Twoja polisa AC nie ma gwarancji utrzymania stałej wartości fakturowej.

 

Ubezpieczenie GAP to czasami także dodatkowe świadczenia wypłacane niezależnie od odszkodowania wypłaconego z GAP, np.

 • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego
 • zwrot kosztów do 5-8% wartości z faktury/polisy AC (dotyczy GAPu fakturowego i casco, maks. 5000-6000 zł) na: koszty ubezpieczenia nowego pojazdu (OC AC NNW) lub pierwszej wpłaty na leasing/pożyczkę nowego pojazdu lub trzech pierwszych rat w nowej umowie leasingu.
 • zwrot kosztów pobytu w hotelu przy szkodzie całkowitej

Niestety większość spotykanych u leasingodawców GAPów nie zawiera wyżej wymienionych świadczeń. Te, które zawierają, są zwykle droższe.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP zawierasz na cały okres trwania leasingu i koszty są najczęściej doliczone do rat leasingu. Zwykle koszt to dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie. A konkretnie:

 • za GAP finansowy zapłacisz ok 0,4-0,5% ceny z faktury zakupu rocznie,
 • za GAP indeksowy 0,7-0,8% rocznie,
 • za GAP fakturowy najczęściej 0,7-1,1% rocznie. Można znaleźć też tańsze opcje w okolicach 0,4% rocznie z większą ilością wyłączeń.

Podane powyżej ceny sa cenami orientacyjnymi aktualnymi w chwili pisania tekstu. Wraz ze wzrostem popularności tego rodzaju ubezpieczeń ich cena maleje. Ponadto leasingodawcy oferują różne zakresy ubezpieczenia GAP w ramach danego wariantu, co ma przełożenie na cenę.

 

Wybierając ofertę GAP zwróć również uwagę na maksymalną wartość odszkodowania, szczególnie gdy chcesz leasingować drogi samochód.

Na ubezpieczenie GAP decydują się najczęściej osoby, którym (tak jak Michałowi) przydarzyła się szkoda całkowita lub kradzież w trakcie spłaty leasingu. Jednocześnie wraz ze wzrostem świadomości klientów coraz więcej osób wykupuje GAPa dla „świętego spokoju”. Może się zdarzyć, że decydując się na ubezpieczenie GAP dostaniesz tańszy leasing.

 

Ważne: Ubezpieczenie GAP możesz nabyć tylko przy zawieraniu umowy leasingu. W trakcie spłaty leasingu nie ma możliwości dokupienia GAP, a przynajmniej nie za pośrednictwem leasingodawcy. Wyjątek stanowi GAP Casco. W chwili pisania tekstu nie wszyscy leasingodawcy mieli go w ofercie.

Jeżeli wziąłeś już leasing bez GAP, a jednak chciałbyś dokupić to ubezpieczenie sprawdź naszą ofertę >>

 

Reasumując ubezpieczenie GAP dzięki swojej różnorodności oraz płatności w ratach leasingu staje się coraz popularniejsze, szczególnie przy leasingu nowych samochodów. Jednocześnie nie jest obowiązkowe, dlatego nikt nie zmusi Cię do jego wykupienia. Jeśli liczysz się z możliwością szkody całkowitej lub kradzieży (pewne samochody szczególnie często padają łupem złodziei, np. w 2015r Audi A4 czy VW Golf, obecnie Mazda 6) warto rozważyć zakup GAPa. U nas również możesz otrzymać szczegółowe informacje o cenie i warunkach ubezpieczenia GAP przy okazji leasingu Twojego samochodu. GAP możemy zaoferować zarówno razem z leasingiem, jak i osobno.

 

Sprawdź naszą ofertę:

leasingu samochodów >>

ubezpieczenia GAP >>

 


Przeczytaj też:

Leasing zwrotny – jak go uzyskać i co można finansować? – cz.2

Co można wziąć w leasing zwrotny? Jakie są wymagania? Jak wygląda procedura zorganizowania finansowania? Czy mam szansę dostać leasing zwrotny? Jeśli jesteś właścicielem środka trwałego, zastanawiasz się nad możliwością jego zrefinansowania to leasing zwrotny może być właściwym rozwiązaniem.

 

Przeczytaj pierwszą część artykułu o leasingu zwrotnym.

Leasing zwrotny techniczny

Leasing zwrotny techniczny procesuje się identycznie, jak zwykły leasing. Oznacza to, że masz możliwość leasingu w procedurach uproszczonych, jeśli tylko firma leasingowa może je zastosować dla wnioskowanego środka trwałego. Oprócz standardowo wymaganych dokumentów przedstawiasz również fakturę zakupu środka trwałego z potwierdzeniem zapłaty. Taka forma leasingu dostępna jest w zdecydowanej większości firm leasingowych.

Z drugiej strony po przekroczeniu terminu 3 miesięcy (w niektórych firmach leasingowych 6 miesięcy) od momentu zakupu możliwy jest już tylko leasing zwrotny. Moment zakupu zwykle liczony jest od daty wystawienia faktury zakupu. Jeśli jednak płatność nastąpiła znacznie później, 3 miesiące mogą być liczone od daty zapłaty. Jeżeli faktura nie jest jeszcze zapłacona (albo tylko częściowo) to mamy do czynienia ze zwykłym leasingiem.

Ważne! Jeśli prowadzisz 2 firmy powiązane twoją osobą lub tym samym adresem działalności to sprzedaż z firmy A do firmy B z chęcią uzyskania leasingu będzie traktowana jak leasing zwrotny.

 

Procedura i niezbędne dokumenty

Leasing zwrotny oferuje obecnie niewiele firm leasingowych, a jeśli już go oferują to zawsze w procedurach pełnych. Wiąże się to z przedstawieniem większej ilości dokumentów, dłuższym czasem oceny wniosku i koniecznością dokonania wyceny środków trwałych przez rzeczoznawcę. Bezpiecznie jest założyć, że sprawa zajmie nawet powyżej miesiąca czasu. Zwykle leasingodawca oczekuje min. 20% wkładu własnego, czyli dostajesz przelew na maks. 80% wartości z faktury sprzedaży. Dostępny jest zarówno leasing zwrotny operacyjny, jak i finansowy.

Standardowo przy leasingu zwrotnym zostaniesz poproszony o:

 • Faktury zakupu środków trwałych z potwierdzeniem zapłaty.
 • Specyfikacje techniczne przedmiotów leasingu.
 • Dokumenty finansowe firmy za 1-2 zamknięte lata (czasem więcej) oraz za bieżący rok.
 • Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US (zawsze wymagane, ale mogą być dostarczone już po ocenie wniosku).
 • Informacje o środkach trwałych firmy, zobowiązaniach kredytowo-leasingowych, głównych kontrahentach oraz wiekowaniu należności i zobowiązań.
 • Inne dokumenty istotne z punktu widzenia transakcji, np. kontrakty, raporty z badania bilansu, opinie bankowe, oświadczenia etc.

Jeśli leasingodawca zgodzi się na udzielenie leasingu zwrotnego, przed podpisaniem umowy poprosi o wycenę a także (przed dokonaniem płatności) sprawdzi rejestr zastawów każdego z przedmiotów leasingu.

 

Kto może liczyć na leasing zwrotny:

Firma:

 • Działająca co najmniej 2 lata na rynku
 • O stabilnej sytuacji finansowej
 • Bez trudności z zachowaniem płynności finansowej
 • Z dobrą historią w bazach (BIK, BIG, BRKN, KRD)
 • Bez zaległości wobec ZUS i US

Co jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych kryteriów? Nie rezygnuj, tylko skontaktuj się ze mną pod nr 508 747 525 lub napisz mikolaj.lagowski@leason.pl. Porozmawiamy i poznawszy Twoją sytuację prawdopodobnie doradzę korzystne rozwiązanie. Zrealizowałem wiele leasingów zwrotnych maszyn.

 

Dla samochodów bardzo często korzystniejsze od leasingu zwrotnego jest refinansowanie pożyczką leasingową >>

 

Reasumując leasing zwrotny wymaga więcej zaangażowania, niż przy zwykłej transakcji leasingu, ale w dalszym ciągu jest możliwy do uzyskania. Ma tę zaletę, że pozwala odzyskać gotówkę ze środków trwałych i nadal ich używać.

Sprawdź ofertę leasingu zwrotnego >>

 

Leasing zwrotny – jak go uzyskać i co można finansować? – cz.1

Co można wziąć w leasing zwrotny? Jakie są wymagania? Jak wygląda procedura zorganizowania finansowania? Czy mam szansę dostać leasing zwrotny? Jeśli jesteś właścicielem środka trwałego, zastanawiasz się nad możliwością jego zrefinansowania to leasing zwrotny może być właściwym rozwiązaniem.

 

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to transakcja, w której będąc właścicielem środków trwałych sprzedajesz je do firmy leasingowej i uzyskujesz w ten sposób gotówkę. Będąc leasingobiorcą korzystasz z nich tak, jak dotychczas. Oczywiście sprzedaż środków trwałych do firmy leasingowej jest przychodem firmy i pociąga za sobą konieczność odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego. Leasing zwrotny klasycznie służy do poprawy płynności finansowej firmy. Jednocześnie w czasach kryzysu firmy leasingowe zaostrzyły swoją politykę co do leasingu zwrotnego i obecnie trudniej go uzyskać.

 

Co można wyleasingować zwrotnie?

 • Samochody (osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy)
 • Maszyny (produkcyjne, budowlane, rolnicze i inne)
 • Nieruchomości komercyjne

Leasing zwrotny najczęściej stosowany jest do leasingu maszyn.

W momencie sprzedaży środki trwałe muszą być wolne od zastawów. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zastawnikiem jest bank a leasingu udziela firma leasingowa będąca jego własnością. Liczy się wiek przedmiotu, jego wartość oraz wielkość rynku wtórnego. Generalnie samochody powinny być nie starsze niż 6-7-letnie, maszyny 10-letnie. Zwykle realizuje się transakcje o wartości od kilkuset tysięcy złotych wzwyż, ale zdarzają się też mniejsze. Im bardziej typowy przedmiot dla swojej branży, tym lepiej.

 

Cel leasingu zwrotnego

Na co przeznaczysz uzyskane z leasingu zwrotnego środki:

 • Na inwestycje – jest to najbardziej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja. Oddajesz w leasing swoje środki trwałe po to, aby za uzyskane pieniądze kupić np. kolejną maszynę lub linię produkcyjną, najczęściej sprowadzaną z zagranicy, często spoza terytorium UE. Dzięki temu firma leasingowa nie musi płacić do zagranicznego kontrahenta. Ryzyko spoczywa na Tobie, często bowiem trzeba zapłacić 80%, 90% a niekiedy nawet 100% ceny maszyny przed transportem do Polski. Nie wszystkie firmy leasingowe godzą się na takie warunki płatności. W tej sytuacji proceduralnie łatwiej i szybciej jest zrobić leasing zwrotny.
 • Na spłatę innych zobowiązań – jest to mniej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja, niż w I przypadku, ale akceptowalna. Za uzyskane z leasingu środki spłacasz inne swoje zobowiązania, np. kredyt bankowy, co poprawia strukturę bilansową firmy. Warunkiem jest tutaj dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa.
 • Na poprawę płynności finansowej – to najmniej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja. Możliwa do procesowania, gdy Twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej. Jeśli są problemy z zachowaniem płynności firma leasingowa raczej nie zgodzi się na udzielenie finansowania. Pomocna może być sytuacja, w której poczyniłeś wcześniej inwestycje w firmie finansując je z własnych środków i dlatego chcesz skorzystać z leasingu zwrotnego.
 • Do celów podatkowych – przykład takiej sytuacji znajdziesz tutaj.
 • Na refinansowanie kosztów poniesionych niedawno na zakup środka trwałego. Chodzi o sytuację, w której kupiłeś środek trwały zagranicą z własnych środków, sprowadziłeś do firmy i chcesz go odsprzedać do firmy leasingowej, żeby odzyskać zainwestowane pieniądze i jednocześnie dalej z niego korzystać. Wtedy dobrze jest złożyć wniosek leasingowy jeszcze przed dokonaniem zakupu, aby upewnić się, że dostaniesz leasing. Firmie leasingowej łatwiej jest zapłacić polskiemu przedsiębiorcy, niż dokonać płatności zagranicę, więc zgadza się na taką transakcję. Inny przykład, spotykany często na rynku krajowym: kupiłeś środek trwały za gotówkę, bo była to okazyjna cena (albo dostępny był ostatni egzemplarz). Musiałeś działać błyskawicznie, żeby ktoś inny go nie kupił przed załatwieniem formalności leasingowych. Po zakupie chcesz go odsprzedać do firmy leasingowej. Jeśli od chwili zakupu nie minęło więcej, niż 3 miesiące (niektóre firmy leasingowe dopuszczają okres 6 miesięcy) to w obu opisanych wyżej przypadkach mamy do czynienia z leasingiem zwrotnym technicznym.

Przeczytaj kolejną część tekstu: Leasing zwrotny – jak go uzyskać i co można finansować cz. 2

lub sprawdź naszą ofertę leasingu zwrotnego >>

Leasing używanych samochodów, maszyn i urządzeń. Jakie roczniki można finansować?

Szukając możliwości finansowania maszyn i urządzeń oraz samochodów możesz rozważyć zakup używanego środka trwałego. Rynek wtórny oferuje szeroki wybór dlatego firmy leasingowe są otwarte na leasing używanych samochodów, maszyn i urządzeń, jednakże z ograniczeniami co do wieku.

 

Leasing używanych samochodów

Większość firm leasingowych finansuje używane samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 3,5t, gdy wiek samochodu po zakończeniu umowy leasingu nie przekracza 8 lat. Innymi słowy jeśli chcesz leasingować samochód przez 4 lata, w momencie zakupu jego wiek nie może przekroczyć 4 lat. Kilka firm leasingowych akceptuje nieco starsze roczniki – po zakończeniu umowy leasingu maksymalny wiek samochodu to 10 lat. W momencie zakupu samochód może mieć maksymalnie 7-8 lat, przy takich rocznikach w grę wchodzi krótki leasing – na 2-3 lata. Najczęściej wymaga się co najmniej 10% pierwszej wpłaty, ale możesz też ubiegać się o niższą.

Podobne ograniczenia wiekowe stosuje się przy leasingu samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5t, ciągników siodłowych oraz naczep i przyczep.  Do 10 lat po zakończeniu umowy leasingu. Wyższe limity wiekowe obowiązują przy pojazdach specjalnych posiadających stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Tutaj wiek samochodu po zakończeniu umowy wydłuża się nawet do 18 lat.

Planujesz kupić auto w leasing? Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie.

 

Leasing maszyn używanych

Przy maszynach rozpiętość dopuszczalnego wieku maszyny lub urządzenia jest duża. W konserwatywnych firmach leasingowych sfinansujesz maszyny nie starsze niż 5-letnie. Większość firm leasingowych zgodzi się na finansowanie maszyny 7-8 letniej, a te bardziej elastyczne nawet 10-15 letniej. Możesz też leasingować maszyny starsze – wymaga to indywidualnych ustaleń i warunków. Najstarsze sfinansowane przeze mnie maszyny były wyprodukowane w latach 70-ych XX wieku. Były to maszyny do druku offsetowego.

Przy leasingu maszyn pierwsza wpłata jest zwykle wyższa, niż przy samochodach. Jednocześnie także i tu możesz uzyskać leasing przy pierwszej wpłacie poniżej 10% ceny maszyny.

Zobacz naszą ofertę na finansowanie maszyn i urządzeń.

 

Jeśli masz pytania odnośnie leasingowania maszyny używanej zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego  lub zadzwoń pod numer 508 747 525.

Jak zakończyć umowę leasingu przed czasem?

Leasing jest jedną z najkorzystniejszych form finansowania dla firm. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej wspierają się leasingiem w trakcie inwestycji. Umowa leasingu trwa przeciętnie od 2 do 5 lat. Część z nich zamykana jest przed czasem. Czy i kiedy jest to opłacalne?

Umowę leasingu możesz zakończyć w dowolnym momencie. Wiąże się to konsekwencjami prawno-podatkowymi oraz dodatkowymi kosztami, czasami dużymi.
Zastanawiasz się jak zakończyć leasing przed wyznaczonym terminem określonym umową i nie przepłacić?

 

Sposoby wcześniejszego zakończenia leasingu

…wypowiedzenie umowy.

Najczęściej taką możliwość mają obie strony umowy, ale nie zawsze tak jest. Sprawdź czy leasingodawca umożliwił Ci takie rozwiązanie. Kiedy decydujesz się na zerwanie umowy leasingu pamiętaj, że jest to kosztowne i może rodzić ryzyko podatkowe.

Nie masz wpływu na ostateczną cenę sprzedaży przedmiotu leasingu wystawionego na aukcji. Firma leasingowa obciąży Cię kosztami wyceny i obsługi. Ponadto tracisz możliwość zachowania przedmiotu leasingu, ponieważ leasingodawca dokonuje jego sprzedaży na aukcji. Uzyskana w ten sposób cena sprzedaży pomniejsza twoje zobowiązanie. Dodatkowo wartość twojego zobowiązania powinna zostać pomniejszona o korzyści leasingodawcy wynikające z jej zakończenia (dyskonto). Są one regulowane przez kodeks cywilny (art.709).

Jeżeli wypowiadasz umowę leasingu operacyjnego a przedmiot leasingu nie zamortyzował się powyżej 40% to ryzykujesz. W trakcie kontroli podatkowej Urząd Skarbowy może zażądać zwrotu podatku odliczonego dzięki ratom leasingu. Umowa leasingu operacyjnego bowiem musi trwać min. 40% zwykłego czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. W przypadku samochodów co najmniej 2 lata, a w przypadku większości maszyn min. 3 lata.

 

Wcześniejszy wykup

Korzystniejszy od wypowiedzenia umowy jest wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu. W tym wariancie stajesz się jego właścicielem. Ze względów kosztowych poczekaj do momentu kiedy przedmiot leasingu zamortyzuje się powyżej 40%. Jeśli wykupisz go wcześniej, leasingodawca zobligowany jest do sprzedaży przedmiotu leasingu po zdyskontowanej wartości pozostałej do spłaty lub po rynkowej wartości wynikającej z wyceny, w zależności która z nich jest wyższa. Ponadto w trakcie kontroli Urząd Skarbowy może zakwestionować zaliczenie zapłaconych wcześniej rat leasingu w koszty uzyskania przychodu.

Jeśli minęło już 40% amortyzacji przedmiotu leasingu, możesz go wykupić po zdyskontowanej wartości pozostałej do spłaty. Oczywiście pojawi się opłata za wcześniejsze zakończenie umowy, zgodnie z tabelą opłat i prowizji leasingodawcy.

 

Cesja umowy

Możesz też skorzystać z cesji umowy leasingu. Wystarczy, że znajdziesz przedsiębiorcę, który przejmie na siebie umowę leasingu. Leasingodawca może wyrazić na to zgodę po pozytywnym zweryfikowaniu nowego leasingobiorcy. Może również zaproponować mu nowe warunki spłaty. Przy cesji masz możliwość uzyskać odstępne, jednocześnie tracisz prawo do wykupu przedmiotu leasingu. Cesji możesz dokonać w każdym momencie trwania umowy i nie musisz czekać aż przedmiot leasingu zamortyzuje się powyżej 40%.

 

Podnajem przedmiotu leasingu

Najprostszym rozwiązaniem jest podnajem przedmiotu leasingu. Tu również musisz uzyskać zgodę leasingodawcy ale podnajmu możesz dokonać w każdym momencie trwania umowy. Nie rodzi to konsekwencji podatkowych przed Urzędem Skarbowym. Nie ponosisz też dodatkowych kosztów wcześniejszego zamknięcia umowy, bo umowa leasingu ciągle trwa.

Firma wynajmująca od ciebie przedmiot leasingu płaci Ci co miesiąc ustaloną kwotę. Pojawia się ryzyko, że najemca nie będzie terminowo opłacał faktur za użytkowanie. Po zakończeniu podnajmu przedmiot leasingu wraca do Ciebie. Masz też ciągle możliwość wykupu przedmiotu leasingu zgodnie z wartością z harmonogramu, np. za 1% wartość z faktury zakupu.

 

Kradzież lub zniszczenie przedmiotu leasingu

Częstym powodem zakończenia umowy leasingu samochodu jest jego kradzież lub zniszczenie w wyniku wypadku. W takiej sytuacji umowa leasingu ulega rozwiązaniu. W zależności od wartości odszkodowania z ubezpieczenia możesz dostać nadwyżkę po potrąceniu kosztów firmy leasingowej. Może się także zdarzyć, że będziesz musiał jeszcze dopłacić. Przed tym drugim wariantem zabezpiecza ubezpieczenie GAP.

Które rozwiązanie wybrać?

Każda z powyższych możliwości niesie ze sobą ryzyko i dodatkowe koszty. Dlatego czasem bardziej opłaca się zaczekać do końca umowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakończeniu umowy leasingu przed czasem skontaktuj się z działem obsługi klienta w twojej firmie leasingowej.

Leasing samochodu powyżej 20000 euro tańszy niż zakup za gotówkę?

Poniższe informacje były aktualne do końca 2018r. Aktualne zasady zaliczenia leasingu auta w koszty znajdziesz tutaj.

 

Zastanawiasz się nad zakupem samochodu osobowego marki premium teraz lub w przyszłości? Myślisz o zakupie za gotówkę lub w kredycie? Wolisz płacić niskie podatki niż wysokie? Jeśli TAK poniższa wiadomość pomoże Ci zaoszczędzić wiele tysięcy złotych na podatkach.

 

Aktualnie przy zakupie samochodu osobowego możesz zaliczyć w koszty działalności z tytułu amortyzacji równowartość 20 000 EUR. Dla uproszczenia przyjmijmy kwotę 90 000 PLN. Nadwyżka ponad tą kwotę nie jest kosztem uzyskania przychodu.  Dla osób planujących zakupić drogi samochód osobowy powyżej 20000 euro za gotówkę lub w kredycie oznacza to duże straty podatkowe.

Za gotówkę lub w kredycie

Zobrazuję to na przykładzie Janusza. Janusz kupuje samochód o wartości 200 000 zł brutto (162 601,62 zł netto) z przeznaczeniem do celów prywatnych i firmowych. Od takiego auta może odliczyć 50% VAT. Jego firma jest płatnikiem podatku VAT oraz jest na podatku liniowym – 19%. Auto kupi za gotówkę albo na kredyt.

Cena zakupu brutto 200 000 zł
Odliczenie 50% VAT 18 699,19 zł
Tarcza podatkowa (90 000 zł*19%) 17 100 zł
Kwota nie będąca kosztem uzyskania przychodu (nadwyżka od 20000 euro) 91 300,81 zł
Koszt zakupu* (cena zakupu -odliczenie VAT -odliczenie podatku dochodowego) 164 200,81 zł*

*Przy zakupie w kredycie do powyższych wyliczeń należy doliczyć koszty odsetek.

Tarcza podatkowa oznacza zmniejszenie podatku dochodowego z tytułu poniesionych kosztów finansowych. W powyższym przykładzie chodzi o amortyzację 20 000 EUR.

Zakup samochodu za gotówkę kosztuje Janusza 164 200,81 zł.

W leasingu

Krzysztof zdecydował się wziąć w leasing samochód o tej samej wartości, co Janusz. Rata leasingu jest dla niego kosztem uzyskania przychodu niezależnie od wartości samochodu. Pozwala mu to zaliczyć 100% wartości samochodu w koszty działalności.

Cena zakupu brutto 200 000 zł
Odliczenie 50% VAT od rat leasingu 18 699,19 zł + 50% VAT od odsetek
Tarcza podatkowa [ 19%*(181 300,81 zł + odsetki) ] 34 447,15 zł + 19% wartości odsetek
Kwota nie będąca kosztem uzyskania przychodu 0 zł
Koszt zakupu (cena zakupu -odliczenie VAT -odliczenie podatku dochodowego +odsetki ) 146 853,65 zł + odsetki

 

Kupno samochodu w leasingu kosztowało Krzysztofa 146 853,65 zł + koszt odsetek. Zdecydował się na krótki, 3-letni leasing z wysokim wkładem własnym. Koszty odsetek będą zdecydowanie niższe od pieniędzy zaoszczędzonych na podatku dochodowym (tarcza podatkowa).

Im droższy samochód osobowy, tym tarcza podatkowa jest większa i przemawia na korzyść leasingu operacyjnego.

Szybsza tarcza podatkowa w leasingu

Leasing ma jeszcze jedną zaletę. Pozwala Ci szybko zaliczyć zakup samochodu w koszty działalności – już w ciągu 2-3 lat. Przy zakupie za gotówkę lub w kredycie nowy samochód osobowy amortyzujesz 5 lat. W leasingu tarcza podatkowa jest nie tylko większa ale i działa szybciej.

Przeczytaj także co można odliczyć od leasingu samochodu osobowego.

 

Dlatego jeśli zastanawiasz się na nad zakupem samochodu i nie chcesz płacić podatków wyższych niż to konieczne zadzwoń pod nr 508 747 525 lub napisz na mikolaj.lagowski@leason.pl i poproś o symulację leasingu.

Masz już ofertę na leasing? Sprawdź, czy w Leason dostaniesz lepszą!