Kończysz spłacać leasing? Wykupiłeś właśnie samochód lub maszynę z leasingu? Jeśli przydadzą ci się dodatkowe środki, a nie chcesz pozbywać się tego przedmiotu ponowne jego wyleasingowanie może być dobrym rozwiązaniem.

Kiedy możesz leasingować ponownie?

Decydują o tym dwa kryteria: data wykupu i wiek przedmiotu leasingu.

Ponowny leasing jest możliwy jeśli od daty wykupu z dotychczasowego leasingu nie minęło więcej, niż 3 miesiące (w niektórych firmach leasingowych 1 miesiąc). Powyżej 3 miesięcy zostaje ci leasing zwrotny, trudniejszy do zorganizowania. Istotny jest także wiek przedmiotu. Dla samochodów nie powinien przekroczyć 7 lat, dla maszyn 12 lat. Zdarzają się wyjątki, szczególnie przy maszynach, pozwalające leasingować starsze roczniki.

Jak to działa?

Sprzedajesz maszynę lub samochód do leasingodawcy. Firma leasingowa przeleje na twoje konto kwotę pomniejszoną o wkład własny, który zwykle wynosi 10-20%. Pamiętaj o obowiązku podatkowym – sprzedaż przedmiotu leasingu jest twoim przychodem i podlega opodatkowaniu.

Jakie dokumenty okazać?

Wymagane są takie same dokumenty, jak do zwykłego leasingu:

  • Finansowe za ostatnie 1-2 zamknięte lata + za rok bieżący
  • Dowody osobiste reprezentantów (i małżonków w zależności od formy prawnej)
  • Wypełniony wniosek o przyznanie leasingu
  • Faktura pro forma i specyfikacja techniczna samochodu lub maszyny

Dodatkowo pokazujesz fakturę zakupu (od dotychczasowego leasingodawcy) wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Przy maszynach leasingodawca zwykle poprosi o wycenę. Dlatego też kwota sprzedaży powinna odzwierciedlać wartość rynkową samochodu lub maszyny.

Jeśli nie leasing, to co?

Część firm leasingowych ma w ofercie pożyczkę leasingową. W pożyczce przedmiot leasingu jest nadal twoją własnością. Dzięki temu nie powstaje obowiązek podatkowy (nie było sprzedaży). Możesz ją także spłacić w dowolnym momencie bez konsekwencji podatkowych.

Pożyczkę jednak trudniej będzie uzyskać dla używanego przedmiotu. Jest to najbardziej prawdopodobne przy finansowaniu na krótki okres czasu (np. na 12-24 miesiące), którego nie obejmuje leasing operacyjny.

Dokumenty do przyznania leasing pożyczki są takie same, jak do leasingu.

Do której firmy leasingowej się zwrócić?

Bardzo często dotychczasowy leasingodawca nie chce ponownie leasingować tego samego przedmiotu leasingu. Im starszy rocznik przedmiotu leasingu, tym trudniej o zorganizowanie leasingu. Zachęcam cię do czerpania z naszego know how w tym zakresie. Wskażemy firmę leasingową, która uwzględniając twoją sytuację i wymagania, sprosta zadaniu.

Pomogliśmy wyleasingować w ten sposób np. 8-letni laser o wartości 400.000 zł netto. Zorganizowaliśmy leasing na 3 lata z wkładem własnym 20%.

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę?

Istotnymi czynnikami są efekty podatkowe oraz ilość gotówki do dyspozycji po wykonaniu całej operacji.

Wspominałem, że po sprzedaży przedmiotu firmie leasingowej powstaje obowiązek podatkowy. Podatek dochodowy i VAT płatne są od ceny sprzedaży pomniejszonej o wysokość pierwszej wpłaty (wkładu własnego). Dodatkowo jeśli przedmiot leasingu był wykupiony z leasingu za wartość większą, niż 1%, może być to bufor podatkowy.

Przykład

Jan Kowalski leasingował tokarkę o wartości 200.000 zł netto. Wykupił ją z leasingu w lipcu za 40.000 zł netto. Jego firma rozlicza się kwartalnie z Urzędem Skarbowym. Następnie w sierpniu sprzedał tokarkę do firmy leasingowej za 120.000 zł netto. Wkład własny wyniósł 20% czyli 24.000 zł netto.

Przychód Jana – 120.000 zł + VAT

Koszty Jana – 64.000 zł + VAT (Wykup i wkład własny do leasingu)

Podstawa opodatkowania – 56.000 zł + VAT

Ilość gotówki do dyspozycji po sprzedaży: 96.000 zł + VAT (cena sprzedaży pomniejszona o wkład własny). Od tego należy odjąć podatek dochodowy i VAT (płatne od 56.000 zł netto).

Jeśli wykupujesz/wykupiłeś przedmiot leasingu, chcesz go nadal używać i jednocześnie uwolnić środki to ponowny leasing może być właściwym rozwiązaniem. Każdy taki przypadek powinieneś rozważyć indywidualnie.

Poprzedni post

Jaka jest minimalna wartość do leasingu?

Następny post

Stawka amortyzacji przedmiotu leasingu a wykup czyli jak obliczyć minimalną wartość wykupu?