Polityka Prywatnosci

Korzystając z serwisów Leason akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Leason Mikołaj Łagowski z siedzibą w Krakowie 31-975, przy os. Szkolnym 1/13, NIP 7692008486 (zwany dalej Leason) jest właścicielem stron http://www.leason.ploraz http://www.leason.com.pl i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów i nie korzystać z usług oferowanych przez Leason.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów Leason możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych – najczęściej imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail. W przypadku chęci skorzystania z usług firmy Leason zostaniesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez Leason dłużej, niż to konieczne w celu świadczenia usługi. Dzięki uzyskanym informacjom sprawdzamy, czy spełniasz kryteria współpracujących z nami firm finansujących konieczne do podpisania umowy leasingu, kredytu bądź pożyczki. Jednocześnie Twoje dane nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom poza firmami finansującymi, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów Leason mogą zostać umieszczone na Twoim komputerze ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do Leason.

Niezapowiedziane wiadomości

Leason zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań i usług Leason (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez podmioty trzecie. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Leason.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy starań, aby wszystkie informacje publikowane na łamach serwisów Leason były rzetelne i sprawdzone. Jednakże w związku ze zmianami prawa a także różnymi interpretacjami przepisów wszystkie informacje z naszych serwisów powinny zostać potwierdzone we właściwych organach administracji państwowej, np. Urzędzie Skarbowym podatnika. Dlatego Leason nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych z jego serwisów i samodzielnie niezweryfikowanych.

Wszystkie informacje zamieszczone na serwisach Leason nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacje zamieszczone na serwisach Leason służą wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Zawartość serwisów Leason (teksty, zdjęcia, grafika itd.) nie może być użyta do użytku publicznego albo w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Leason. Prosimy przyjąć założenie, że wszelka zawartość serwisów Leason podlega prawu autorskiemu (o ile nie zastrzeżono inaczej) i nie może być użyta w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Kontakt

LEASON – WYGODNY LEASING

+48 508 747 525
Ul. Fatimska 41a/109,
31-831 Kraków
NIP: 769-200-84-86
REGON: 100550000

Please leave this field empty.

Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie w czynnościach niezbędnych do przygotowania i przesłania oferty oraz ewentualnej jej realizacji ( Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883 ).


Top